För Storbritannien och Grekland kommer uppgifterna för 2015 från maj, för Ungern och Estland från juni.

Arbetslösheten fortsätter att minska

I fler än fyra av fem medlemsländer har arbetslösheten minskat under det senaste året.

Mellan juli 2014 och samma månad i år har arbetslösheten ökat i tre EU-länder, legat stabil i två och minskat i övriga 23. Det visar färska siffror från statistikbyrån Eurostat.

Arbetslösheten i EU har på ett år sjunkit från 10,2 procent till 9,5 procent. Ännu återstår en lång resa innan arbetslösheten är i närheten av 6,8 procent som var nivån i början av 2008, den lägsta arbetslöshet som uppmätts av Eurostats.

Största minskning, drygt två procentenheter, har under perioden skett i Bulgarien och Spanien. Den största ökning har Finland stått för: en procentenhet.

I Sverige har arbetslösheten minskat med en halv procentenhet till 7,4 procent.