Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska elever mest hispanofona i EU

I inget annat EU-länd pluggar en större andel högstadieelever spanska som andraspråk än i Sverige.

Det mest studerade andraspråket är med bred marginal engelska om läses av mer än 19 av 20 högstadieelever, enligt siffror för 2013 från Eurostat inför europeiska språkdagen på lördag.

Näst största andraspråk är fransk som studeras av drygt en av fyra högstadieelever i EU.

Det land där eleverna i största utsträckning läser andraspråk är Luxemburg, minst på Irland.