Sysselsättningen ökar mest i krisländer

Portugal och Grekland har den största ökningen av personer i arbete.

Sysselsättningen växte under andra kvartalet i år mest i Portugal, Grekland, Irland och Spanien visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat. I bara fyra länder minskade sysselsättningsgraden, alltså andelen av befolkningen mellan 20 och 64 år som har ett arbete. I Sverige låg siffran stilla.

På årsbasis, alltså andra kvartalet i år jämfört med andra kvartalet 2014, hade Irland och Spanien störst ökning av sysselsättningen. Men en ökning på 1,3 procent hamnade Sverige något över EU-genomsnittet.

Sverige är dock fortfarande det EU-land med högst andel av befolkningen i arbete, närmare 80 procent. Lägst har Grekland där drygt häften har arbete.