EU-kommissionens förslag gäller import av genmodifierad mat och och foder. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Alla utom EU-kommissionen firar nej till nationell GMO-makt

En stor majoritet av EU-parlamentarikerna vill att kommissionen drar tillbaka sitt förslag att ge enskilda EU-länder möjligheten att stoppa GMO-import. Men EU-kommissionen insisterar.

I april presenterade EU-kommissionen ett förslag som skulle göra det möjligt för medlemsländerna att begränsa eller stoppa importerad genmodifierad mat och djurfoder som redan fått godkännande på EU-nivå.

Men på onsdagen röstade EU-parlamentet med överväldigande marginal med 577 mot 75 och 38 som avstod för en resolution om att EU-kommissionen bör skrota förslaget.

– Vi vill upprätthålla den inre marknaden och inte återskapa hinder mellan de 28 medlemsländerna. Jag beklagar att det inte gjorts någon utvärdering av möjliga effekter och tillgängliga alternativa lösningar, sade den italienske konservative EU-parlamentarikern Giovanni La Via, ordförande i miljöutskottet, efter omröstningen.

Också EU-parlamentets socialdemokrater sade nej.

– Vi socialdemokrater röstade emot kommissionens förslag eftersom det rådde alldeles för stora frågetecken kring lagförslagets rättssäkerhet. Vi tror på en försiktighetsprincip när det gäller GMO, sade EU-parlamentariker Jytte Guteland (S), ledamot i miljöutskottet.

Både de som är positiva till GMO:er och motståndare var eniga om att kommissionens förslag är dåligt.

Även miljöorganisationen Greenpeace välkomnar beslutet.

– Dagens omröstning är ett rungande nej till kommissionens plan att ge EU-ländernas regeringar en falsk rätt att stoppa användningen av genmodifierad mat och djurfoder på sina territorier, sade Franziska Achterberg, livsmedelsansvarig på organisationens EU-kontor i ett uttalande.

EU-parlamentets ledamöter oroas för att en sådan lagstiftning skulle vara ogenomförbar och leda till att det införs gränskontroller mellan länder som förbjuder GMO-produkter och dem som tillåter dem.

Även medlemsländernas jordbruksministrar, som ännu inte tagit formell ställning till kommissionens förslag, har varit skeptiska till det.

Trots detta har EU:s hälso- och livsmedelssäkerhetskommissionär Vytenis Andriukaitis sagt att man inte avser dra tillbaka förslaget.