EU:s tillväxtkommissionär Jyrki Katainen. Arkivbild.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-plan: Så ska den inre marknaden moderniseras

För att få fart på ekonomin i EU vill kommissionen samordna regler för tjänster som Uber och AirBnB.

På onsdagen lade EU-kommissionen fram vilka förslag och riktlinjer kring den inre marknaden som är att vänta.

– Vi måste få bort investeringsbegränsningar och skapa nya möjligheter för konsumenter, yrkesarbetande och företag. Den inre marknaden måste följa med sin tid och innovativa företagsmodeller måste uppmuntras och välkomnas, sade EU:s tillväxtkommissionär Jyrki Katainen.

Kommissionen ska bland annat komma med riktlinjer för medlemsländerna för hur de ska hantera nya tjänster som taxiappen Uber och rumuthyrningstjänsten AirBnB. I dag skiljer sig reglerna mellan EU-länderna där tjänsterna mottages med öppnar armar i vissa länder och är förbjudna i andra.

I den så kallade färdplanen ingår även framtida förslag på stärkt konsumenträtt, förenkling av momsregler och se till att reglerade yrken behandlas på liknande sätt i medlemsländerna.

Ett av syftena är att se till att nystartade företag stannar kvar i EU och inte flyttar till andra länder där förutsättningarna är bättre.