Hoppa till artikelns andra spalt.

Frontex skapade irritation i EU-nämnden

Förslaget till den text som EU:s stats- och regeringschefer ska enas kring  på veckans EU-toppmötet vållade debatt i riskdagen.

När statsminister Stefan Löfven (S) mötte riksdagens EU-nämnd på onsdagen för att få stöd för Sveriges linje inför dagens EU-toppmöte i Bryssel uppstod irritation och förvirring kring Frontex framtida uppdrag.

Centerpartiets Eskil Erlandsson tidigare jordbruksminister och troligtvis Sverige mest erfarna EU-politiker bland de nu aktiva varnade för utvecklingen.

–Jag är frågande inför den skrivning som finns i förslaget till slutsatser. Där det står att Frontex ska få göra saker och ting on its own initiative. Det kan ju inte vara mening att Frontext  ska få bli en stat i staten utan det här måste styras av medlemsstaterna och inga andra, sade Erlandsson och krävde att skrivningen skulle styrkas.

Stefan Löfven ville tona ner betydelsen av skrivningen.

– Att Frontex ska få ta egna intiativ innebär inte att de ska få agera i de olika länderna. Däremot kan Frontex lyfta på telefonluren och fråga [vad ett land tycker om ett förslag]. Det tycker jag inte är så dramatiskt, sade  Stefan Löfven.

Förre försvarsministern Karin Edström (M) nöjde sig inte utan ville ha ytterligare klarhet.

– Jag måste försäkra mig om vad som menas med det här utökande mandatet. Statsministern säger att det nationella självbestämmandet inte får påverkas men som jag läser utkastet till rådsslutsatser så kan man tolka det så, sade Karin Edström.  

Löfven menade att frågan om huruvida Frontex till exempel skulle kunna ta ett eget initiativ när det gäller återvändande för de personer som inte har rätt att vistats i EU togs upp i EU-nämnden för några veckor sedan inför att migrationsministrarna 8 oktober diskuterade frågan i Bryssel. När EU-kommissionen i december kommer med ett konkret förslag i frågan i december lovade statsministern att återkomma till EU-nämnden.

– Jag vill understryka att Sverige precis som andra tycker inte att det är ett EU-mandat att  sköta gränserna utan det är ett nationellt mandat och det tänker vi håll i, sade Löfven.