I dag odlas bara en GMO-gröda i EU, en majssort vid namn MON 810. Arkivbild.

Bild: Garen M

Hoppa till artikelns andra spalt.

Halva EU säger nej till GMO

Femton medlemsländer tackar nej till att odla genmodifierade grödor som godkänts på EU-nivå.

De femton medlemsländerna har meddelat EU-kommissionen att de helt eller delvis avvisar genmodifierade grödor på sitt territorium.

– [Länderna] litar inte på EU:s säkerhetsgranskning och vidtar med rätta åtgärder för att skydda sitt jordbruk och mat, sade Franziska Achterberg, livsmedelsansvarig på miljöorganisationen Greenpeaces EU-enhet, i ett uttalande.

Medlemsländerna lutar sig tillbaka på ett EU-direktiv från i mars i år. Med den nya lagen får varje medlemsland möjlighet att stoppa EU-godkända GMO-grödor med hänvisning till en rad olika skäl som bland annat socioekonomiska effekter och jordbrukspolitiska skäl. Medlemsländerna får dock inte förbjuda dem av miljömässiga eller hälsoskäl, en bedömning som EU-kommissionens livsmedelsmyndighet Efsa är ensam om att få göra.

I dag odlas bara en genmodifierad gröda i EU.

I morgon lördag är sista dagen för medlemsländerna att meddela huruvida de vill förbjuda EU-godkända GMO:er.