EU-kommissionär Andrus Ansip från Estland ansvarar för den digitala inre marknaden.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Efter EU-dom brådskar nytt amerikanskt dataavtal

EU-kommissionen ger sig tre månader att förhandla fram en ersättare till det dataöverföringsavtal med USA som EU-domstolen dömt ut.

EU-domstolen slog i en dom för en månad sedan fast att unionens dataöverföringsavtal med USA från 2000, kallat Safe Harbour, inte är tillräckligt säkert. Avtalet gjorde det möjligt för företag som Facebook och Google att överföra EU-medborgares datauppgifter till amerikanska servrar.

På fredagen meddelade EU-kommissionen att man dödförklarar avtalet som rättslig grund för dataöverföring. Istället ska man inom tre månader nå en ny överenskommelse med USA som tillåter företag att föra över persondata.

– Dataflöden mellan våra kontinenter är grundläggande för folk och företag. Vi har bråttom, sade EU-kommissionär Andrus Ansip med ansvar för EU:s digitala inre marknad.

Bakgrunden till EU-domstolens dom rör en österrikisk medborgare som vid den irländska dataskyddsmyndigheten klagade över överföring av uppgifter från hans Facebookkonto till servrar i USA. Han ansåg, tack vare Snowdenavslöjandena, att överföring av EU-medborgares data till USA inte ger något verkligt skydd av dem.

Österrikaren fick dock avslag med motiveringen att Safe Harbour-avtalet tillåter överförandet av uppgifterna men tog frågan till högsta domstolen som därefter rådfrågade EU-domstolen i Luxemburg om ett kommissionsbeslut hindrar en nationell dataskyddsmyndighet att pröva en anmälan.

I dagsläget överför runt 4 000 amerikanska och europeiska företag personuppgifter över Atlanten.