EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Flyktingkrisen öppnar för flexibilitet

Kommissionen ger de länder som fått stora utgifter på grund av flyktingkrisen möjlighet att ha ett högre budgetunderskott.

Inför att kommissionen på tisdagen presenterade sin årliga granskning av euroländernas utkast till budgetar för 2016 hade Finland, Italien och Österrike på grund av stort flyttingsmottagande bett om dispans för att överskrida EU:s budgetregler.

Detta är enligt kommission fullt möjligt eftersom det kan räknas till ovanliga händelser utanför statens kontroll. Exempelvis väntas Frankrike i sammanhanget få åberopa ökade kostnader som en konsekvens av förra veckans terroristattacker i Paris.

Däremot varnar EU-kommissionen för att Italien, Litauen och Österrike riskerar att bryta mot euroländernas budgetregler. Spanien varnades på samma sätt i oktober.

– När euroområdets nya budgetram nu tillämpats i tre år, uppfyller de flesta länder helt eller i stort sett kraven. Tack vare en förstärkt ekonomisk återhämtning fortsätter euroområdet att förbättra sina offentliga finanser, sade EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici i ett uttalande.

I genomsnitt väntas budgetunderskotten i euroländerna minska från fjolårets 2,4 procent ill 1,7 procent under nästa – en god marginal från EU-kravet på högst tre procent. Statsskulderna, som under nästa år beräknas till knappt 90 procent av bruttonationalprodukten, har dock lång kvar till den nivå på 60 procent som EU-regler gör gällande.

Det är tredje gången euroländernas budgetutkast granskas av EU-kommissionen efter att finanskrisen tvingat fram tuffare regler inom valutaområdet. Om ett land inte följer reglerna riskerar de i slutänden få betala böter.