Allt fler får jobb i EU

Hittills i år har sysselsättningen ökat i alla medlemsländer.

Under tredje kvartalet ökade sysselsättningen i EU med 0,4 procent, visar siffror från Eurostat.

Det är ungefär samma ökning som under årets två första kvartal.

Ökningen i Sverige ligger nära EU-genomsnittet.

På årsbasis – tredje kvartalet 2014 jämfört med samma period i år – har sysselsättningen ökat med 1,1 procent i både Sverige och EU som helhet.

Sysselsättningsgraden är ett mått på hur stor del av hela befolkningen som har arbete.