Antibiotika ska aldrig få kamouflera en dålig djurhållning och friska djur ska inte få antibiotika. Det skriver Peter Eriksson (MP) och Jenny Lundström (MP). Arkivbild.

Bild: David Gustavsson

Hoppa till artikelns andra spalt.

Extremt oroande missbruk av antibiotika

De senaste larmrapporterna om antibiotikaresistens måste tas på allvar när Europaparlamentet snart ska ta ställning till nya lagar om veterinärläkemedel.  Förbjud  att antibiotika ges till friska djur i så kallat förebyggande syfte. Det skriver Peter Eriksson (MP) och Jenny Lundström (MP)

Antibiotikaresistensen världen över är ett stort hot mot vår hälsa. WHO konstaterar att antibiotikaresistensen innebär att vi får allt svårare att behandla de enklaste infektionssjukdomar för att inte tala om behandlingar i samband med operationer eller mer komplexa sjukdomar. Allvaret i situation kan inte nog understrykas.

En chans finns just nu att ta ett stort steg på vägen i arbetet mot antibiotikaresistens: översynen av EU:s lagstiftning för veterinärläkemedel och dess användning. Men segern är inte vunnen än.

Helt nyligen publicerades nya och skrämmande data om antibiotikaresistens. I Kina har en grupp forskare upptäckt en ny resistensmekanism mot colistin, ett antibiotikum som idag är det sista som finns att ta till vid vissa livshotande infektioner med multiresistenta bakterier.  Den nya resistensen är plasmidburen, vilket innebär att den enkelt kan överföras mellan bakterier och olika bakteriearter.

Fyndet ses som extremt oroande och professor Otto Cars, grundare av ReAct (ett internationellt nätverk mot antibiotikaresistens) kommenterade nyheten med ”det här är ett mardrömsscenario”.

I den nu presenterade studien har forskarna analyserat förekomsten av resistens både hos levande grisar och kycklingar i olika regioner i Kina men också i kött från dessa djurslag i samma regioner. Den plasmidburna resistensen förekom i betydande omfattning, i upp till 15-20 % av proverna. Även om det endast finns begränsad försäljningsstatistik i Kina då det gäller antibiotika är det tydligt att missbruket av colistin har selekterat fram en resistens som nu gör att läkarna kan stå utan effektiva antibiotika för patienter som har drabbats av allvarliga, livshotande infektioner.

Men colistin är inte något unikt för Kina. Det har använts inom lantbrukssektorn ända sedan 1950-talet och 2013 var det femte vanligaste antibiotikum som användes inom djurhållningen i EU. Precis som för all antibiotikaanvändning inom djurhållningen så handlar det i stor utsträckning om gruppmedicinering av djur för att förebygga sjukdom. Ett av de viktigaste läkemedel som läkarna har för att stoppa infektioner med multiresistenta bakterier har alltså sin största användning till djur som inte ens är sjuka!

I Europaparlamentet håller vi just nu på att förhandla om nya lagar då det gäller veterinära läkemedel och användning av läkemedel i foder. Tyvärr finns starka krafter som vill försämra EU-kommissionens förslag vilket riskerar att sätta hela arbetet mot antibiotikaresistens på spel.

Flera partigrupper vill fortsätta tillåta att ge friska djur antibiotika. Det ska räcka med att det finns en ”risk” för att de ska bli sjuka för att veterinären ska få skriva ut antibiotika, inklusive colistin. Miljöpartiet har lagt förslag för att stoppa detta missbruk, och i Europaparlamentet arbetar vi intensivt tillsammans med engagerade ledamöter från andra partigrupper för att den nya lagstiftningen ska uppfylla det som är vårt mål. Antibiotika ska aldrig få kamouflera en dålig djurhållning och friska djur ska inte få antibiotika.

Peter Eriksson
Europaparlamentariker

Jenny Lundström
Veterinär och ledamot i Miljöpartiets partistyrelse