Annons

Näringsminister Mikael Damberg (S) vill inte banta handelsavtalet TTIP för att snabba på förhandlingsproceduren.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige avvisar TTIP light

Ett mindre omfattande handelsavtal mellan EU och USA är inget som den svenska regeringen vill se.

Denna vecka fortsätter förhandlingarna om ett stort och ambitiöst handelsavtal mellan EU och USA, kallat TTIP. Det mesta ligger på förhandlingsbordet  bland annat regler kring offentlig upphandling och investerarskydd. För de som på ömse sidor av Atlanten stödjer avtalet ökar oron för varje månad att avtalet inte ska bli färdigförhandlat innan USA:s president Barack Obama avgår vid årsskiftet. Underförstått finns det en risk att den som efterträder Obama inte alls har samma vurm för internationell handel vilket ytterst kan hota TTIP. Med en ny president måste dessutom en amerikansk handelsdelegation tillsättas, en process som väntas ta runt åtta månader.

Ett sätt att försäkra sig om att handelsavtalet ska bli klart i år kan vara att gör det mindre omfattande och ambitiöst men det avvisas helt av den svenska regeringen.

Annons

– Jag tror inte att vare sig USA eller Europa skulle vara betjänta av ett TTIP light. Själva poängen med avtalet är att knyta ihop väldigt stora marknader och skapa världens största marknad. Då måste avtalet vara omfattande och djupt för att verkligen få de ekonomiska effekter som både USA och Europa eftersträvar, säger näringsminister Mikael Damberg (S) till Europaportalen.

Det pågår en valrörelse i USA, känner du dig i sammanhanget stressad av den?

– Nej, men jag tror att den amerikanska sidan möjligen känner sig lite stressad för att den vet att tiden börjar bli knapp om man vill klara det här avtalet innan Obamas administration är slut. Jag hoppas fortfarande att det är möjligt, säger Damberg.