Sverige fortfarande långt efter i arbetslöshetskampen

Arbetslösheten i EU har nått sin lägsta nivå på sex år.

Under fjolårets sista månad låg den genomsnittliga arbetslösheten i medlemsländerna på nio procent. Det är samma nivå som i juni 2009, visar siffror från Eurostat.

Den lägsta arbetslösheten i december hade Tjeckien och Tyskland på 4,5 procent. I Sverige var siffran 7,1 procent vilket placerar landet på trettonde plats över länder med lägst arbetslöshet.

Sett till årsbasis har arbetslösheten minskat i 22 av de 28 EU-länderna, med den största minskningen i Spanien. Av de fem länder som uppmätt en ökning hade Finland den största.