Valfridsson: Ingen skolgång för barn till hemlösa EU-migranter

Man bör inte lägga pengar i tiggares muggar utan skänka dem till organisationer uppmanar samordnaren som utrett situationen för fattiga EU-migranter i Sverige.

För ett år sedan fick Martin Valfridsson i uppdrag av regeringen att undersöka situationen för utsatta EU-medborgare i Sverige. I dag måndag presenterades hans rapport.

Enligt Valfridsson fanns under fjolåret mellan 4 700 och 5 000 utsatta medborgare från andra EU-länder i Sverige. Det är mer än en fördubbling jämfört med året innan.

– Det svenska samhället togs lite på sängen när så djupt utsatta personer började komma till Sverige. Man famlade kring vilket regelverk som skulle tillämpas och ibland valde man att inte alls tilllämpa regelverket, sade Valfridsson under en presskonferens på regeringskansliet.

I rapporten tar Valfridsson fram en rad rekommendationer.

Han anser bland annat att Sverige generellt inte bör erbjuda skolgång till barn till utsatta EU-migranter och att kommuner inte ska erbjuda EU-migranter särskilt boende.

– Jag tycker inte vi ska uppmuntra den här gruppen att ta med barn till Sverige om man inte kan säkerställa att man har en tillräckligt bra boendesituation, sade han och tillade att olagliga boplatser bör stoppas.

Istället för att ge pengar till tiggande personer rekommenderar rapporten att skänka pengar till organisationer om arbetar med frågan i Bulgarien och Rumänien där de flesta utsatta EU-migranter kommer från.

– Att skänka pengar i muggen är inte det som långsiktigt hjälper individer ur djup fattigdom, sade Valfridsson som menar att det är två saker som påverkar hur många fattiga som kommer: hur mycket pengar som svenskarna skänker och hur polisen agerar.

Valfridsson föreslår att Länsstyrelserna får i uppdrag att samordna arbetet. Länsstyrelsen i Stockholm bör få det övergripande uppdraget.

På fredag undertecknar Sverige och Bulgarien ett samarbetsavtal liknande det Sverige sedan tidigare har med Rumänien med expertutbyte inom social trygghet och omsorg, jämställdhet och barns rättigheter.