Annons

Flyktingar passerar gränsen till Kroatien. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommisionen vill ha bort inre gränskontroller

Senast i december vill EU-kommissionen att de inre gränskontrollerna i Schengen ska vara borta.

Åtta Schengenländer, däribland Sverige, har sedan flyktingkrisens början infört tillfälliga gränskontroller.

I en plan som EU-kommissionen väntas presentera i morgon fredag framgår att man hoppas att dessa ska kunna försvinna senast i december.

I ett utkast till planen, som Politico läst, hoppas kommissionen att den europeiska gräns- och kustbevakningen som föreslogs i fjol ska vara fungerade senaste i november och ”återställa full drift i Schengenområdet”.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger till SVT att det är ett krav att EU:s yttre gränser är under kontroll innan länderna kan dra tillbaka de inre gränskontrollerna.

– Jag har svårt att se en utveckling där alla de länder som infört inre gränskontroll skulle avveckla dessa utan att EU:s yttre gräns stärkts och kontrollerna där fungerar. Om det är möjligt innan årets slut eller inte är svårt att förutspå, sade Ygeman.

Kommissionen rader i utkastet till planen upp tidsfrister som måste nås för att målet ska nås:

12 mars: Grekland väntas presentera en plan på hur landet ska hantera de brister i gränsskyddet och hanteringen av flyktingar som EU-kommissionen pekat ut.

16 mars: EU-kommissionen ska lägga fram sitt förslag på en uppdatering av de så kallade Dublinreglerna som avgör i vilket medlemsland personer ska söka asyl. I förslaget väntas ingå en fördelningsnyckel så att alla länder måste ta emot flyktingar.

12 april: Kommissionen presenterar en utvärdering av Greklands handlingsplan från 12 mars. Detta följs av en utvärdering på marken i Grekland 11-17 april.

September: EU:s gräns- och kustvakt ska vara på plats och senast i november fullt funktionsduglig.

December: Schengen ska återgå till det normala, det vill säga inga systematiska kontroller vid de inre gränserna.