Svensk löneklyfta inget föredöme i EU

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner i Sverige är bara något mindre än snittet i unionen.

I genomsnitt tjänade kvinnor 16,1 procent mindre än männen i medlemsländerna under 2014. Det visar siffror från Eurostat.

Det innebär att för varje hundralapp som en man tjänade i timmen fick en kvinna i genomsnitt knappt 84 kronor.

Det minsta lönegapet fanns under 2014 i Slovenien med 2,9 procent. Det största i Estland med 28,3 procent.

I Sverige låg lönegapet nära EU-snittet med 14,6 procent. I tio andra medlemsländer var lönegapet mindre.

Skillnader i löner kan förklaras av andra faktorer än kön som exempelvis utbildning, erfarenhet och i vilken bransch man arbetar. En större andel kvinnor än män arbetar till exempel inom låglöneyrken.

Jämfört med 2007, innan finanskrisen, har lönegapet ökat i fem EU-länder och minskat i 21. För Grekland och Kroatien finns inte tillräckliga uppgifter för att göra en jämförelse.