Hoppa till artikelns andra spalt.

Glest med svenska toppositioner i EU

Sverige har färre maktpositioner i EU än de flesta jämförbara medlemsländerna.

Tyskland är det EU-land som har klart flest tjänstemän och politiker på höga positioner inom EU-parlamentet och EU-kommissionen. Under fjolåret hade landet 23 av sammanlagt 148 topppositioner. Det visar en sammanställning som tankesmedjan Bruegel gjort.

Jämfört med 2009 hade Tyskland fem fler topptjänster 2015, en ökning med närmare 30 procent.

EU:s andra traditionella maktspelare Frankrike har under samma period förlorat sin högstaplacering i listan. Under fjolåret hade landet färre positioner än Storbritannien, Italien och Spanien.

Bruegel skriver att även om antalet toppositioner inte alltid är samma sak som inflytande så utgör de en ”tuff förhandlingsstruktur mellan medlemsländerna och ses ofta som nyckelpersoner som de nationella politiska och administrativa systemen kan anlita”.

”Ett förändrat antal toppositioner ger troligtvis en första indikation på förändrat nationellt inflytande”, heter det.

Sverige hade under både 2009 och 2015 tre av toppositionerna vilket motsvarar ungefär två procent.

Innan den stora utvidgningen 2004 hade Sverige dock ett större antal toppositioner, fem, vilket även utgjorde en större andel av de då tillgängliga platserna.

Sett till andra jämförbara länder, medelstora medlemsländer som var med i EU innan 2004, har Sverige näst efter Grekland den minsta andelen toppositioner i jämförelse med befolkningen.

Grannländerna Danmark och Finland hade exempelvis sju respektive nio toppositioner per tio miljoner invånare.