Lägst arbetslöshet på sju år

Arbetslösheten har minskat i 24 medlemsländer under det senaste året. I Sverige minskade arbetslösheten både för vuxna och ungdomar.

Arbetslösheten i EU-länderna på årsbasis hade i februari minskat med 0,8 procentenheter till 8,9 procent, enligt Eurostats senaste siffror. Det är den lägsta nivån sedan maj 2009.

Den största minskningen skedde på Cypern med fyra procentenheter. I endast tre medlemsländer, Finland, Lettland och Österrike, ökade andelen arbetslösa.

I Sverige minskade arbetslösheten med 0,7 procentenheter till sju procent.

Även för unga under 25 år minskade arbetslösheten mellan februari i år och samma månad i fjol, i genomsnitt med 1,5 procentenheter. Största minskningen hade Spanien med 5,5 procentenheter. Landet har dock forfarande den nästa högsta ungdomsarbetslösheten i EU.

För svensk del minska ungdomsarbetslösheten med 2,3 procentenheter till 19,1 procent, vilket är strax under EU-snittet.