Migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos och förste vice kommissionsordförande Frans Timmermans.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Trevande kommission dröjer med ny flyktingpolitik

EU-kommissionen vill göra om unionens asylsystem i grunden men inväntar först vad medlemsländerna har att säga.

EU-kommissionen lade på onsdagen fram en rad idéer på hur unionens asylsystem i framtiden kan se ut.

– Migration kommer att bli en av huvudutmaningarna som EU måste hantera tillsammans på lång sikt. Frågan kommer inte att försvinna. Den nuvarande krisen visar att dagens system inte fungerar, säger förste vice kommissionsordförande Frans Timmermans.

Det som från början var tänkt som ett skarpt förslag om en revidering av de så kallade Dublinreglerna som styr i vilket medlemsland flyktingar söker asyl presenteras istället i form av ett meddelande.

– Det vi nu gör är att inleda en debatt som hjälper oss att avgöra vilken riktning våra förslag bör ta […] för att se till att vi faktiskt får ett resultat i ministerrådet och EU-parlamentet, säger Timmermans som menar att ett förslag i dag skulle riskeras att fastna i lagstiftningsprocessen.

Kommissionen lägger fram två alternativ som båda väntas bli kontroversiella i de medlemsländer som inte vill ta emot flyktingar. Det ena handlar om att göra det temporära system som togs fram i höstas mitt under brinnande flyktingkris permanent. Det går ut på att länder som står inför stora flyktingströmmar ska få omfördela asylsökande till andra medlemsländerna enligt något man kallar en ”rättvis korrigeringsmekanism”.

Kommissionens andra alternativ går ett steg längre där alla flyktingar som kommer till EU ska fördelas mellan länderna enligt en fördelningsnyckel.

– I båda förslagen ska asylsökande automatiskt omfördelas mellan medlemsländerna, säger migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos.

I dagsläget har ett antal länder, däribland Sverige, fått ett oproportionerligt stort antal asylansökningar och trycket på Grekland och Italien har varit högt.

I ett sådant framtida asylsystem skulle flyktingar inte få röra sig mellan medlemsländerna med annat än att de mister sina uppehållstillstånd.

– Asylrätten ger inte flyktingar rätten till fri rörlighet i EU eller rätten att välja land att åtnjuta den rätten i, säger Timmermans.

Det tillfälliga omfördelningssystemet har hittills inte varit en lösning på flyktingkrisen. I dagsläget har bara 1 111 av sammanlagt 160 000 flyktingar omfördelats. Avramopoulus skyller på bristande politisk vilja.

– Jag är inte världens gladaste man när det gäller resultatet av omflyttningen, säger migrationskommissionären.

Kommissionen vill även samordna de nuvarande asylreglerna så att ansökningsprocessen blir mer likartad i de olika medlemsländerna. På sikt vill även kommissionen centralisera asylprocessen till EU:s asylbyrå Easo.

Kommissionen presenterade även ett skarpt lagförslag om att stärka de yttre gränserna.

– Att korsa en EU-gräns kommer aldrig blir detsamma igen. Det kommer automatiseras och ske mestadels via självbetjäningskiosker och elektroniska portar, säger Avramopoulos som även vill att utbytet av uppgifter om alla in- och -utpasserande personer lättare ska kommas åt av myndigheter i medlemsländerna.

De olika alternativen och idéerna ska nu diskuteras runt om i EU. Innan sommaren lovar Frans Timmermans komma med ett skarpt förslag.

Ansvarig i EU-parlamentet för det kommande förslaget om nya Dublinregler är Cecilia Wikström (L) som välkomnar kommissionens planer.

– Europa har den senaste tiden bevittnat en oansvarig kapplöpning mot botten bland medlemsländerna som måste stoppas, sade hon i ett uttalande.

Till skillnad från medlemsländerna är EU-parlamentet är betydligt med positivt inställt till att fördela asylsökande mellan länderna.

Wikström menar att ett sätt att få med sig de medlemsländer som motsätter sig omfördelning av flyktingar är att införa en övergångsperiod.

– De länder som nästan inte tagit emot några flyktingar ska få tid på sig att få upp sin kapacitet och möjligheter att dels kommunicera till medborgarna, dels att sätta upp mottagandecenter och bygga upp kapaciteten, sade Wikström.

EU-parlamentarikern Claude Moraes från den socialdemokratiska partigruppen S&D menar att kommissionens alternativ inte är tillräckligt ambitiösa.

– De nya Dublinreglerna har många förväntningar och vi ser inte dem i det nuvarande utkastet, säger Moraes.

Manfred Weber, ordförande för EU-parlamentets största partigrupp, kristdemokratiska och konservativa EPP, menar att asylsystemet i EU måste bli rättvisare och samordnas bättre.

– Mer solidaritet och rättvis bördefördelning av asylsökande är mycket viktigt, sade Weber i ett uttalande.