Flyktingar och EU-länder tvekar inför varandra

Åtta månader efter att EU-länderna enades om att ta emot hundra tusen flyktingar har endast 1 500 flyttats från Italien och Grekland. Samtidigt hoppar flyktingar av.

Enligt den senaste rapporten har medlemsländerna bara tagit emot 1 500 av de närmare 100 000 flyktingar från Italien och Grekland som man åtog sig under fjolåret.

Men det är inte bra EU-länderna som tvekar inför omfördelningen.

Enligt grekiska dokument som Financial Times läst hoppar en av sju flyktingar som har rätt att omfördelas till andra EU-länder av, eller försvinner.

I förra veckan gav Bulgarien grönt ljus till att ta emot 47 flyktingar från Grekland. Av dessa hoppade dock 36 av och sju ”avvek” när de fick veta att det var till Bulgarien de skulle skickas. Ett liknande antal hoppade av från en grupp som skulle omfördelas till Rumänien.

Flera EU-länder har tidigare anmärkt att flyktingar vägrar att omflyttas dit. Men även till Frankrike hoppade nyligen 26 av de 388 asylsökande av eller försvann.

– När [asyl-]processen drar ut på tiden blir vissa modfällda. De känner att de inte kommer dit där deras släktingar befinner sig så de hoppar av helt och hållet, sade Fotini Rantsiou, tidigare FN-tjänsteman, till tidningen.

I Grekland beräknas det finnas runt 50 000 migranter som väntar på att få sin asylansökan behandlad eller kunna ta sig vidare till andra länder.

Från FN kommer kritik om förhållande som migranterna lever under, bland annat att de spärras in.

– Jag ber Grekland att sätta stopp för dessa inspärrningar, sade FN:s specialsändebud för flyktingars mänskliga rättigheter François Crépeau på måndagen, rapporterar Le Monde.