EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström (L) försäkrar att EU står på sig om miljö- och hälsoskydd i frihandelsförhandlingarna med USA. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmström om TTIP-kritik: Storm i ett vattenglas

EU-kommissionen går till motangrepp mot miljöorganisationen Greenpeace som publicerat läckta dokument om frihandelsförhandlingarna med USA.

Greenpeace publicerade på måndagen hemliga dokument från en läcka från förhandlingarna mellan EU och USA om ett stort frihandelsavtal, det så kallade TTIP.

– Dessa läckta dokument bekräftar det som vi länge sagt: TTIP kommer sätta företag i centrum för beslutsfattande på bekostnad av miljö och hälsa, sade Jorgo Riss, chef på Greenpeace EU-kontor, i ett uttalande.

Organisationen menar bland annat att det saknas miljöskydd i förhandlingstexterna, att den så kallade försiktighetsprincipen inte finns med och USA vill försvaga konsumentskyddet i EU.

Men EU-kommissionen avvisar ovanligt bryskt Greenpeace tolkning av läckan.

”Många av dagens alarmistiska rubriker är en storm i ett vattenglas”, bloggar EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.

Läckan består av så kallade konsoliderade texter. Det är de båda parternas förhandlingsståndpunkter inom de olika områdena och inte det slutliga resultatet av förhandlingarna. Malmström menar att Greenpeace fått detta om bakfoten.

På måndagen skickade även EU-kommissionen chefsförhandlare i TTIP, Ignacio Garcia Bercero, ut för att vederlägga miljöorganisationens tolkning.

– Ärligt talat är vissa av de poänger som Greenpeace gör direkt felaktiga, säger Ignacio Garcia Bercero.

Annons

Att de läckta dokumenten inte innehåller skrivningar om miljö- och hälsoskydd betyder enligt chefsförhandlaren inte att det inte alls finns med.

– Alla frihandelsavtal som både EU och USA slutit innehåller [skydd för miljö och hälsa]. Det faktum att det inte nämns i en viss konsoliderad text betyder ingenting eftersom vi båda utifrån en rättslig aspekt kommit fram till att det är bättre att ha med det i ett annat kapitel som ännu inte är konsoliderat. [Greenpeace] gör en stor fråga av något som ärligt talat inte har någon större relevans, säger Garcia Bercero som tillägger att läckan är oroande och att händelsen ska granskas.

Jorgo Ross, EU-chef på Greenpeace, menar dock att Garcia Berceros försvar inte håller.

– Menar de på allvar att alla miljö-, konsument- och hälsorelaterade artiklar kommer i sista minuten? Det faktum att inget av detta är med i de nuvarande 241 sidorna efter nästan tre års förhandlande är mycket oroande, säger Ross på en presskonferens på måndagseftermiddagen.

Enligt Cecilia Malmström är det ingen hemlighet att EU och USA på vissa områden, som offentlig upphandling, tjänstesektorn och investeringsskydd, har olika ståndpunkter.

”Det är helt normalt att båda parter i en förhandling vill nå så många av sina mål som möjligt. Det innebär inte att de andra sidan ger vika för de kraven. På områden där vi står för långt från varandra i förhandlingarna kommer vi helt enkel inte att enas”, skriver Malmström som upprepar tidigare löften om att inget handelsavtal kommer att sänka EU:s standarder, miljö- eller hälsoskydd.

”Handelsavtal kommer inte att ändra våra lagar om GMO eller hur man producerar biff eller skydda miljö”.

Miljäpartiets EU-parlamentariker Max Andersson välkomnar läckan som han menar ger allmänheten bättre insyn i förhandlingarna.

– De dokument som Greenpeace har släppt idag ger oss folkvalda och allmänheten möjlighet att granska flera delar av avtalet i detalj. Det är en förutsättning för den informerade debatt som behövs om avtalets effekter, sade Max Andersson i ett uttalande.