- Målet med mitt förslag om att skärpa EU:s regler mot cancerframkallande kemikalier på arbetsplatsen, skriver EU-kommissionär Marianne Thyssen.

- Målet med mitt förslag om att skärpa EU:s regler mot cancerframkallande kemikalier på arbetsplatsen, skriver EU-kommissionär Marianne Thyssen.

Bild: EU-kommissionen

Nya gränsvärden minskar cancerrisk på jobbet

Dagens förslag kan rädda 100 000 liv de närmaste 50 åren och skydda många fler från det lidande och ekonomiska avbräck som cancer orsakar. Det skriver EU-kommissionär Marianne Thyssen som föreslår 13 nya gränsvärden mot kemikalier på arbetsplatser inom EU.

För drygt två månader sedan inledde EU-kommissionen en bred diskussion i hela Europa om sociala värden och rättigheter i dagens samhälle. Målet är att skapa en europeisk pelare för sociala rättigheter och ett EU med AAA i socialt kreditbetyg.
 

För att få betyget AAA måste vi göra livet enklare för invånarna och anpassa samhället till globaliseringen, nya arbetsmönster och en åldrande befolkning. Vi måste också förbättra arbetsmiljön för att skydda arbetstagarna mot olycksfall och arbetssjukdomar.

Arbetstagarnas hälsa måste skyddas under hela deras yrkesverksamma liv – och det är målet med mitt förslag om att skärpa EU:s regler mot cancerframkallande kemikalier på arbetsplatsen.

Cancer är den enskilt största hälsorisken för arbetstagare i EU. Sjukdomens orsaker är komplexa, men vårt svar bör vara enkelt. Vi bör minska eller helt undanröja arbetstagarnas exponering för kemikalier som kan ge cancer.

Därför har jag föreslagit att EU ska införa nya gränsvärden för 13 cancerframkallande kemikalier på arbetsplatsen. För närvarande utsätts omkring 20 miljoner arbetstagare i EU för minst en av dessa kemikalier. Mitt förslag kan rädda 100 000 liv de närmaste 50 åren och skydda många fler från det lidande och ekonomiska avbräck som cancer orsakar.

Mitt främsta mål är att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Men förslaget gynnar även arbetsgivarna, medlemsländerna och ekonomin som helhet. Arbetsgivarna kommer att kunna skydda sina anställda bättre – vilket jag tror att de flesta arbetsgivare i grund och botten vill. Arbetsgivarna får nu konkreta, mätbara kriterier att följa och kommer att kunna behålla sin friska och erfarna personal längre. Medlemsländerna tjänar på förslaget eftersom de får lägre kostnader för vård och rehabilitering. Och ekonomin som helhet gynnas av ökad produktivitet och lägre kostnader för de offentliga finanserna.

Det går inte att helt undvika risker, varken i privatlivet eller på jobbet. Men om det går att minska riskerna och rädda arbetstagarnas liv är det vår skyldighet att agera. Det är vad jag gör med detta förslag och jag kommer att fortsätta att arbeta för lägre exponeringsgränser för andra kemikalier.

Jag vill att EU ska fortsätta att ta fram internationella arbetsmiljöstandarder utifrån vetenskapliga rön och i dialog med arbetsmarknadens parter.

Marianne Thyssen
Kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden