Tidigare klimat- och miljöminister Åsa Romson tar över efter Carl Schlyter som EU-nämndens ordförande. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Romson vill bli ordningspolis i EU-frågor

EU-nämndens nya ordförande Åsa Romson ska se till att de svenska ministrarna kommer väl förberedda till Bryssel.

Efter Miljöpartiets stora omdaning tar tidigare språkröret Åsa Romson över efter Carl Schlyter som ny ordförande i riksdagens EU-nämnd.

– Det känns förtroendefullt. Att hålla ordning på EU-nämnden är ju ett av riksdagens tyngre uppdrag. EU-dimensionen är så tydlig på många områden, säger Åsa Romson till Europaportalen.

EU-nämndens viktigaste funktion är att ge ministrarna ett mandat inför förhandlingar med kollegor från övriga medlemsländer. Romson ser det som sin uppgift att vara ordningspolis och att ”säkra att vi har en god ordning och förankring av EU-politiken som i dag, på gott och ont, är en av de mest vitala politiska arenorna”.

– Jag ser det som min huvuduppgift att säkerställa att nämndens arbete är konstruktivt, snabbfotat och ger möjligheten för Sverige att vara en aktiv aktör i EU med tydliga, förberedda och välförankrade positioner hemifrån.

Det ska snart genomföras en utredning av hur EU-arbetet fungerar i riksdagen. Den tidigare miljöministern välkomnar en sådan utredning och menar att EU-arbetet behöver göras lättare att förstå, inte minst med tanke på att EU-frågorna genomsyrar många områden.

– Det är uppenbart för de flesta att det inte är helt överskådligt och enkelt att förstå på vilket sätt riksdagen och debatten om EU-frågorna lotsas genom, säger Romson.

När Carl Schlyter efter riksdagsvalet 2014 tog över den tunga ordförandeposten i EU-nämnden lovade han att arbeta för att öppna upp dess arbete. Åsa Romson är öppen för att se över möjligheterna att göra nämndens arbete öppnare genom att exempelvis tidigare offentliggöra mötesprotokoll. Men hon ser även faror med att gå för långt.

– Samtidigt är det viktigt att säkerställa att diskussionen mellan partierna kan bli så tillitsfull som krävs. I mellanstatliga förhandlingar som sker inom EU-samarbetet finns naturligtvis begränsningar i full öppenhet. Det skulle troligen skada möjligheterna för en tydlig och konstruktiv svensk position, säger hon.

De viktigaste EU-frågorna just nu enligt Romson är unionens framtid och flyktingkrisen.

– Båda är en fråga om de grundläggande värderingarna i EU som bygger på humanism, samarbete och globalt ansvarstagande, säger Åsa Romson som tillträder posten som EU-nämndens ordförande på fredag i nästa vecka.