EU-kommissionen måste innan slutet av året presentera ett förslag på översikt av unionens långtidsbudget. Arkivbild.

EU-kommissionen måste innan slutet av året presentera ett förslag på översikt av unionens långtidsbudget. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

EU-parlamentet vill öka budgetutgifter

Parlamentarikerna vill göra unionens budget mer flexibel och hindra att överskott går till medlemsländerna.

EU:s nuvarande långtidsbudget sträcker sig från 2014 till 2020. När nu halvtidsöversyn av budgeten närmar sig ställer EU-parlamentet på onsdagen en rad krav.

– Det är tydligt att den nuvarande långtidsbudgeten redan nått sin gräns under de två första åren, sade den franska socialdemokratiska EU-parlamentarikern Isabelle Thomas som varit en av två ledamöter som lett arbetet med inspelet.

– Vi vill öka utgifterna på vissa områden där det finns ett desperat behov, sade Thomas som får medhåll av uppmaningens andra ansvariga, den polske kristdemokraten Jan Olbrycht.

– Ytterligare resurser behövs, de nuvarande taken måste anpassas och flexibiliteten i budgeten öka, sade Jan Olbrycht.

Ökad flexibilitet ska enligt ledamöterna göra det lättare att använda EU-pengar vid framtida kriser som terroristdåd, naturkatastrofer och stora flyktingströmmar. För att kunna göra det vill ledamöterna skapa en krisreserv.

De vill dessutom att alla överskott i EU-budgeten ska användas. I dag skickar EU-kommissionen tillbaka eventuella överskott till medlemsländerna. I fjol uppgick den summan till motsvarande 12,7 miljarder kronor.

Att göra en halvtidsöversyn av långtidsbudgeten var ett krav från EU-parlamentet när den slutligen godkändes i slutet av 2013. EU-kommissionen måste innan slutet av året presentera ett förslag på översikt.