Storbritanniens näste EU-kommissionär Julian King i samtal med sin framtida chef, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt uppdrag för ny brittisk EU-kommissionär

Julian King får ett helt nytt ansvarsområde när han tillträder som ny brittisk EU-kommissionär.

Efter den brittiska folkomröstningen om fortsatt EU-medlemskap valde landets dåvarande EU-kommissionär Jonathan Hill att lämna sitt uppdrag. Den dåvarande premiärministern David Cameron nominerade därefter landets Frankrikeambassadör Julian King till ny kommissionärskandidat.

I dag tisdag har EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, något försenad och enligt en talesperson efter visst begrundande, beslutat att King ska få ett helt nytt ansvaraområde, eller portfölj, för något som han kallar ”säkerhetunionen”. Den brittiske kommissionärn ska arbeta med tre huvudfrågor: bekämpa terrorism och förhindra radikalisering, hindra organiserad brottslighet och bekämpa nätbrottslighet.

”Fokuset i din portfölj ska således ligga på konkreta driftsåtgärder där EU kan få genomslagskraft och där vi kan visa att detta inte kompromissar våra åtagande gentemot grundläggande rättigheter och värden”, skriver Juncker i sin uppdragsbeskrivning till Julian King.

King ska arbeta nära inrikes- och migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos och under förste vice ordförande Frans Timmermans.

Formellt måste Julian King tillsättas av Europeiska rådet som samlar medlemsländernas stats- och regeringschefer efter att EU-parlamentet rådfrågats. Fram till dess får han inte närvara vid kommissionärernas veckovisa möten. EU-parlamentets utfrågning av Julian King väntas äga rum i början av hösten.