Sysselsättning för ungdomar kommer att stå kvar högst upp på EU:s politiska agenda, skriver Marianne Thyssen Kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Nya EU-miljarder ska ge ungdomar sysselsättning

Hittills har 14 miljoner ungdomar fått del av EU:s ungdomsgaranti och fler satsningar är på väg. Det skriver sysselsättningskommissionär och kristdemokraten Marianne Thyssen.

När ungdomar står utan jobb, krossas deras drömmar. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kunde inte ha uttryckt det tydligare i sitt tal om tillståndet i unionen. Vi kan inte acceptera att Europa ska gå till historien som ungdomsarbetslöshetens kontinent. Vi måste absolut fortsätta att investera i våra ungdomar.

Satsningarna börjar ge resultat, bland annat med EU:s ungdomsgaranti som lanserades för tre år sedan för att stödja medlemsländernas insatser. Enligt det här systemet måste medlemsstaterna se till att alla ungdomar under 25 år, inom fyra månader efter det att de lämnat skolan eller blivit arbetslösa, får ett högkvalitativt erbjudande om arbete, vidareutbildning, lärlingsutbildning eller praktik.

Om några veckor kommer vi att lägga fram en heltäckande rapport med detaljerade uppgifter om situationen i alla EU:s medlemsländer, men hittills tyder allt på ett positivt resultat.

Antalet arbetslösa ungdomar har minskat med 1,4 miljoner sedan 2013. 14 miljoner europeiska ungdomar har deltagit i ungdomsgarantin och 9 miljoner har fått ett erbjudande.

Med tanke på det lovande resultatet har vi beslutat att förlänga programmet och ge nya bidrag på en miljard euro till ungdomsgarantin. Detta ska kompletteras med en miljard euro från Europeiska socialfonden och göra det möjligt att erbjuda ytterligare två miljoner ungdomar jobb, utbildning, lärlingsplats eller praktik.

Detta är vårt sätt att fortsätta att visa solidaritet för att hjälpa de unga. Även den nya europeiska solidaritetskåren har utformats i denna anda. Överallt i Europa finns grupper som måste hantera socialt svåra situationer, oavsett om det handlar om att integrera flyktingar, bistå den växande äldre befolkningen eller hantera följderna av naturkatastrofer.

Samtidigt är många unga européer ivriga att bidra och söker volontärsarbete eller arbete, en möjlighet att engagera sig i hemlandet eller utomlands. Den europeiska solidaritetskåren kommer att mobilisera unga människor som är socialt engagerade och villiga att ställa sina kunskaper, färdigheter och sin kompetens till förfogande för en god sak. Kåren ska vara igång före årets slut och vi hoppas att 100 000 unga européer ska delta fram till 2020.

En investering i våra ungdomar är en investering i vår framtid. Alla våra mänskliga resurser måste användas och outnyttjade talanger och resurser måste tas till vara. Sysselsättning för ungdomar kommer att stå kvar högst upp på EU:s politiska agenda.

Marianne Thyssen
Kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden.