Klaus-Heiner Lehne, ordförande i Europeiska revisionsrätten, under torsdagens presentation i EU-parlamentet som har att ta ställning till huruvida kommissionen får ansvarsfrihet för budgeten.

Bild: EU 2016

Hoppa till artikelns andra spalt.

Färre fel i EU-budgeten

Andelen misstänkta fel i EU:s budget har minskat men frågan är om det räcker för att Sverige inte ännu en gång ska säga nej till ansvarsfrihet.

Europeiska revisionsrätten slutbehandlade på torsdagen EU räkenskaper för 2015. Revisorerna ser som så många gånger förut  problem och brister i hur pengarna hanteras.

– Man måste se till att tillräckligt mycket medel går till överenskomna politiska prioriteringar samtidigt som man har tillräckligt mycket pengar i reserv för att klara en kris. Med de nuvarande förfarandena har båda sakerna visat sig vara svåra att genomföra, sade Klaus-Heiner Lehne, ordförande i Europeiska revisionsrätten, i EU-parlamentets budgetutskott på torsdagen.

Revisionsrättens uppskattning visar att det under 2015 var fel på 3,8 procent av alla transaktioner i EU-budgeten, att jämföra med revisorernas godtagbarhetsnivå på högst två procent. Under föregående budgetår var andelen fel 4,4 procent.

Felen kan vara allt från bristande formaliteter där inga pengar gått förlorade till rena bedrägerier. Den största delen av EU-budgeten, runt 80 procent, administreras av medlemsländerna.

De senaste fem åren har Sverige vägrat rekommendera Europaparlamentet att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för räkenskaperna på grund av den höga felprocenten. Hur regeringen och riksdagens EU-nämnd ställer sig denna gång kommer att behandlas under vårvintern nästa år.