Fattigdomsrisken ökar i Sverige – minskar i EU

Andelen fattiga i EU har minskat till nivåerna innan finanskrisen, men inte i Sverige.

Under 2015 definierades 23,7 procent av EU:s invånare som varande i riskzonen för fattigdom eller social utestängning. Det är samma andel som 2008 innan den ekonomiska krisen slog till på allvar. Den högsta andelen uppmättes 2012 då 24,7 procent räknades som fattiga.

Den största minskningen av fattigdom skedde mellan 2008 och 2015 i Polen och Rumänien. Den största ökningen skedde inte oväntat i krisländerna Grekland, Cypern och Spanien.

Även i Sverige ökade andelen i fattigdomskategorin något under tidsspannet. Trots detta har Sverige efter Tjeckien den lägsta andelen fattiga i EU.