Nya EU-miljarder ska minska arbetslöshet

EU-kommissionen vill att unionens ungdomsgaranti ska förlängas och att mer pengar ska skjutas till för att minska ungdomsarbetslösheten.

EU har sedan 2013 en så kallad ungdomsgaranti som ska se till att medborgare under 25 år i regioner med hög arbetslöshet inom fyra månader efter att de slutat skolan eller ett jobb antingen fortsätter utbilda sig, hittar ett nytt arbete eller inleder en praktik.

På tisdagen presenterade EU-kommissionen en rapport över resultatet.

– Den har bidragit till viktiga reformer av ländernas utbildningssystem och arbetsförmedlingar och till nya partnerskap för att skapa bättre möjligheter för unga. Därför vill kommissionen nu höja anslagen till sysselsättningsinitiativet fram till 2020, sade EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. Hon föreslår därför satsningar på ytterligare närmare 20 miljarder kronor fram till 2020.

Kommissionen pekar på att ungdomsarbetslösheten sedan 2013 minskat mer än arbetslösheten i hela befolkningen. Det rör sig om en minskning av antalet unga som går helt sysslolösa från 7,3 till 6,6 miljoner i fjol.

Den socialdemokratiska partigruppen S&D i EU-parlamentet menar att initiativet ”uppnått goda resultat” men är kritiska till att bara runt 40 procent av de unga utan sysselsättning kunnat få hjälp. Gruppen vill att programmet får minst ytterligare 58 miljarder kronor per år fram till 2020.

– Behovet av finansiering är massivt, sade den portugisiska socialdemokratiska EU-parlamentarikern Maria João Rodrigues.