Sverige femma i europeiska skattetoppen

Sverige ligger inte längre i topp över EU-länder som drar in mest skatt.

Skatternas andel av EU-ländernas totala ekonomi har ökat efter finanskrisens början 2008. Under fjolåret utgjordes 40 procent av bruttonationalprodukten BNP av skatter. Det visar en sammanställning från Eurostat.

Skillnaden mellan medlemsländerna är stor. Irlands BNP utgjordes under 2015 av knappt en fjärdedel av skatter medan andelen i Frankrike var nästan hälften.

Jämfört med året innan, 2014, ökade skatteandelen i de flesta EU-länder – en trend som pågått under nästan hela 2000-talet. I Sverige är dock trenden den motsatta, även om andelen ökade under fjolåret. Runt millennieskiftet hade Sverige det största intaget av skatter i förhållande till BNP nästan 50 procent. I fjol låg Sverige på plats fem med en skatteandel på cirka 44 procent.

Hur stora skatterna är i förhållande till BNP kan ändras av två faktorer. Dels om skatteintaget förändras, dels om BNP förändras.