Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde (S). Arkivbild.

Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde (S). Arkivbild.

Bild: Anders Selnes

Sverige stämmer EU för giftigt ämne

För åttonde gången drar Sverige EU-kommissionen inför domstol.

Regeringen menar att EU-kommissionen brutit mot reglerna när den gav tillstånd till att så kallade blykromater får fortsätta användas.

– Vi vill att EU-domstolen tittar på om kommissionen har gjort rätt när den har beviljat tillstånd. Genom att stämma kommissionen värnar vi om de EU-gemensamma reglerna, människors hälsa och de företag som tar sitt miljöansvar, sade EU-minister Ann Linde (S) i ett uttalande till Europaportalen.

Enligt regeringen är beslutet från september i år att fortsätta tillåta blykromaterna dåligt för människors hälsa och snedvrider konkurrensen för ansvarsfulla företag som har slutat använda de farliga ämnena.

Bly

Bly är ett av de farligaste ämnena mänskligheten känner till. Det är särskilt farligt för foster och små barn som kan få inlärningssvårigheter och beteendestörningar om de exponeras för bly. Oavsett hur liten mängd bly en människa får i sig kan nervsystemet skadas. Bly orsakar varje år stora skador på människors hälsa och FN har därför tagit fram ett globalt program för att minska all exponering för bly.

 

Källa: Regeringen