Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt rekord: Flest i arbete någonsin

Aldrig tidigare har så många EU-medborgare haft arbete.

EU-ländernas arbetsmarknader håller sakta men säkert på att återhämta sig från finanskrisen enligt EU-kommissionen.

– Sysselsättningen har aldrig varit så hög i EU med 232 miljoner i avlönat arbete, sade sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen på tisdagen när hon presenterade den årliga översikten över arbetsmarknaden.

Sysselsättningsgraden nådde under årets andra kvartal den högsta nivån någonsin.

Kommissionen räknar med att EU:s mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent till år 2020 ”om denna trend fortsätter”. Arbetslösheten är dock fortfarande högre än innan krisen.

Arbetslöshet och sysselsättningsgrad

Arbetslösheten visar hur stor andel av befolkningen som står till arbetsmarknadens förfogande som inte har ett arbete. Sysselsättningsgraden visar hur stor del av befolkningen mellan 20 och 64 år som har ett arbete.

Thyssen pekar även på att de stora skillnaderna på arbetsmarknaderna i medlemsländerna har börjat minska även om de fortsatt är stora.

Fler långtidsarbetslösa

För dem som hamnar utanför arbetsmarknaden är det dock allt svårare att ta sig in igen. Andelen långtidsarbetslösa är nästan den dubbla jämfört med 2008. Mellan länderna är skillnaden stor, från drygt en procent i Sverige till närmare 17 procent i Grekland.

Mindre arbetslöshetsstöd

Översikten visar att medlemsländerna lägger en mindre andel av sin budget på arbetslöshetsstöd. Mellan 2010 och 2013 har utgifterna för varje arbetslös minskat med mellan fem och tio procent.