Prioriteringslistan för 2017 har skrivits under av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, EU-parlamentets talman Martin Schulz och ministerrådets nuvarande ordförande och Slovakiens premiärminister Robert Fico. Arkivbild.

Prioriteringslistan för 2017 har skrivits under av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, EU-parlamentets talman Martin Schulz och ministerrådets nuvarande ordförande och Slovakiens premiärminister Robert Fico. Arkivbild.

Svensk hjärtefråga bortprioriteras av EU

En av Sveriges viktigaste frågor finns inte med när EU-institutionerna spikar nästa års viktigaste prioriteringar. Regeringen: Ingen kommentar.

För första gången har de tre EU-institutionerna rådet, parlamentet och kommissionen enats om vilka frågor de ska prioritera under nästkommande år.

Men på sexpunktslistan finns dock inte svenska regeringens hjärtefråga om ändrade villkor för utstationerade arbetare – EU-medborgare som arbetar tillfälligt i ett annat medlemsland.

Även företrädare för arbetsmarknadens parter – LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv – har uppgett för Europaportalen att utstationeringsdirektivet är en av de viktigaste EU-frågorna för dem.

Johan Danielsson, EU-utredare på LO, menar att det är ”anmärkningsvärt” att frågan inte är med.

– För oss är det den prioriterade frågan i lagstiftningsprocessen för tillfället. Man får anta att anledningen till att den inte är med på listan är för att det råder oenighet kring frågan [bland medlemsländerna], säger Danielsson till Europaportalen.

Han menar att det nuvarande ordförandeskapet i EU:s ministerrådet där medlemsländernas regeringar representeras, Slovakien, ”aktivt misskött processen”. Slovakien hör till det tiotal länder som är starka motståndare till revideringen.

– En del medlemsstater tycker inte att det behövs någon revidering över huvudtaget, säger han menar att EU-parlamentet har ambition att ro frågan i hamn.

Johan Danielsson hoppas nu att kommande rådsordförandeskap, Malta, börjar om med arbetet från början. Han hoppas att lagstiftarna, EU-parlamentet och medlemsländerna - kan nå enighet under nästa år trots att frågan nedprioriterats.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill i dagsläget inte kommentera beslutet att inte sätta fokus på utstationering till Europaportalen.

Frågan om utstationering är en het potatis på EU-nivå. I våras försökte elva medlemsländer, främst i östra delarna av unionen, att stoppa revideringen med hänvisning till att den strider mot närhetsprincipen. EU-kommissionen valde dock att fortsätta driva frågan.

Prioriteringslistan för nästa år har skrivits under av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, EU-parlamentets talman Martin Schulz och ministerrådets nuvarande ordförande och Slovakiens premiärminister Robert Fico.

– [Den] gemensamma förklaringen är en ny milstolpe för EU eftersom vi snabbare och bättre kan ta itu med våra gemensamma problem, sade Juncker i ett uttalande.