Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfven ratar vissa EU-ledare

Statsminister Stefan Löfven träffar oftast socialdemokratiska ledare från grannländerna men avstår från att möta regeringschefer från en tredjedel av medlemsländerna. Det visar en sammanställning som Europaportalen gjort.

Europaportalen har sammanställt statsminister Stefan Löfvens alla enskilda möten med EU-ländernas stats- och regeringschefer sedan han tillträdde hösten 2014 fram till och med 2016.

Markus Johansson, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, menar att personliga kontakter i EU-sammanhang är betydelsefulla. Inte minst med tanke på att allt fler frågor hanteras av stats- och regeringscheferna vid Europeiska rådets möten.

– Det är påtagligt att Europeiska rådets möten är viktiga och därmed blir den här typen av personliga relationer viktiga, säger han till Europaportalen.

Gemensamma intressen

I topp, för Löfvens personliga möten, hamnar ledare från Finland, Frankrike, Österrike, Tyskland och Nederländerna. Markus Johansson är inte förvånad över utfallet.

– Det handlar i huvudsak om vilka länder man dels vill ha goda relationer med i allmänhet, dels vilka länder man för närvarande har starka gemensamma intressen med och därmed förbereda sig eller skapa gemensamma linjer inför mötena inom EU-kretsen, säger han.

Johansson drar paralleller till vilka länder förhandlarna på Sveriges EU-ambassad i Bryssel ofta säger sig samarbeta med: Finland, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

– Det följer ungefär samma mönster. Det finns ett mer koncentrerat samarbete med vissa länder och det är i huvudsak nordeuropeiska länder plus att det alltid finns en vilja att ha goda kontakter med de stora länderna.

Ändras inte med olika statsministrar

Enligt Markus Johansson har Sveriges samarbetsländer i EU-sammanhang inte ändrats nämnvärt med olika statsministrar vid makten.

– De centrala samarbetspartnerna är i stort sett samma över tid, säger han med hänvisning till regelbundna studier som Göteborgs universitet genomfört sedan 2003.

Allra flest möten har Löfven haft Österrikes tidigare förbundskansler, socialdemokraten Werner Feymann.

Österrike är inte någon traditionell EU-samarbetspartner för Sverige men Markus Johansson pekar på att flyktingkrisen och sociala frågor – där Sverige och Österrike har liknande ståndpunkter – kan vara en orsak till de många mötena.

Sedan brexitomröstningen i fjol har Tyskland blivit en allt viktigare samarbetspartner för Sverige när Storbritannien ska lämna unionen.

Svenska intressen avgör

Enligt statsrådsberedningen väljer statsminister Stefan Löfven stats- och regeringschefer utifrån ”hur det gynnar svenska intressen”.

”Prioriterade frågor för den svenska regeringen inom EU-politiken är ett socialt Europa för jobb och tillväxt, en ambitiös klimat-, energi och miljöpolitik, samt en solidarisk flykting- och migrationspolitik samt en säker omvärld”, heter det i ett uttalande till Europaportalen.

Löfven har dock inte på tu man hand träffat någon stats- eller regeringschef från nio EU-länder, det är nästan en tredjedel av medlemsländerna. Det är främst ledare från länderna i östra och sydöstra EU som statsministern inte haft några möten med, men även Irland.

Johansson menar att det följer mönstret med vilka de svenska förhandlarna i Bryssel samarbetar med och vilka man inte gör det med.

– Det kan bero på att de inte anses tillräckligt viktiga för man har inte lika mycket gemensamma intressen, säger han.

Flest socialdemokrater

De ledare som Löfven träffat tillhör till störst del premiärministerns egen europeiska partigrupp den socialdemokratiska gruppen S&D. Därefter kommer företrädare för den liberala Aldegruppen.

De enda ledarna från ett av de nyare öst- och centraleuropeiska medlemsländerna som Löfven träffat fler än en gång är Tjeckiens socialdemokratiske premiärminister Bohuslav Sobotka och Estlands liberale förre premiärminister Taavi Rõivas.