Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar betalade tredje högsta EU-avgiften

Varje svensk betalade motsvarande 2 500 kronor i EU-avgift efter att stöden och bidragen räknats av. Det är en konsekvens av att Sverige är ett av EU:s rikaste länder.

Högsta nettobetalningen, alltså EU-avgiften minus de bidrag som betalas ut från Bryssel, stod nederländarna för: motsvarande 3 200 kronor per person år 2015. Det visar EU-kommissionens finansiella årsrapport som bearbetats av Europaportalen.

Under året innan, 2014, hade Sverige den näst högsta avgiften sett till befolkningsstorleken som ändras något från år till år.

Det land som under 2015 tjänade mest på EU-medlemskapet – alltså fick tillbaka mer i olika stöd än vad man betalade i avgift – var slovakerna som fick motsvarande 5 300 kronor per invånare.

Beräkningen tar inte andra faktorer, som exempelvis hur mycket ett land tjänar eller förlorar på EU:s fria rörlighet eller den inre marknaden, i beaktande.

I EU-fördraget står att ”unionen särskilt ska sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna.” Att denna regel följs när det gäller kopplingen mellan EU-avgift och EU-bidrag syns tydligt i Europaportalens sammanställning.