Socialförsäkrings­minister Annika Strandhäll (S) vill inte se en utvidgade förmåner för de som flyttar till andra EU-länder.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskt nej till utvidgade sociala EU-förmåner

Sverige vill inte se några utvidgade möjligheter för medborgare att ta med sig sociala förmåner när de flyttar mellan EU-länder. Därför säger regeringen nej till delar av kommissionens nya förslag.

I nästa vecka ska EU-ländernas socialministrar hålla en första diskussion kring förändringar av rätten för EU-medborgare att ta med sig sociala förmåner som tjänats in i ett EU-land när man flyttar till ett annat.

Ett förslag är att arbetslösa skulle få ta med sig sin a-kassa under sex månader istället för dagens tre månader när de söker jobb i ett annat EU-land.

– Vi är väldigt osäkra på om vi tycker att det är en bra ide att utöka den rätten från tre till sex månader. Regeringens grundinställning är att vi inte nuläget ska gå vidare, säger Annika Strandhäll till Europaportalen efter möte med riksdagens EU-nämnd på fredagen.

Men är det inte bra att arbetslösa svenskar får en större chans att söka arbete i andra länder?

– Det är inte den bedömning som regeringen gör i dagsläget. Vi ser ingen anledning att utöka detta ytterligare, säger Annika Strandhäll som tillägger att man ännu inte räknat färdigt på vilka kostnader kommissionens nya förslag skulle föra med sig för Sverige.

Regeringen vänder sig även mot vad de ser som en möjlighet att utvidga rätten till betald vård.

– Regeringen känner en viss oro över den delen som handlar om förmåner vid långvarigt vårdbehov. Det finns en risk med kommissionens förslag, att man skulle gå lite längre och att det skulle omfatta fler förmåner än tidigare. Vi tycker inte att det finns någon anledning utan att dagens förmåner är tillräckliga, säger Strandhäll.

Den svenska prioriteringen i förhandlingarna, förutom att stoppa en utvidgning av förmånerna, är att få till stånd vad ministern kallar för en modernisering av reglerna.

– Det behövs en modernisering av regelverket. I Sverige vill vi att [varje] individ har rätt till sina egna förmåner. Om man tittar på |dagens] familjeförmåner så bygger de på ett ideal från Centraleuropa på 50-talet, säger Strandhäll.

Huruvida nivån på barnbidrag ska anpassas och indexeras så beloppets storlek är beroende på till vilket land bidraget ska utbetalas till är inget som ingår i denna förhandling. Men regeringen har ändå en tydlig uppfattning och vill inte ändra på dagens regler.

– Det kan bli oerhört komplext att genomföra och medför höga administrativa kostnader att försöka anpassa efter olika länders system och nivåer, säger Annika Strandhäll.