Annons

3 700 asylsökande räknar Migrationsverket med att Sverige kommer ta emot inom EU:s omfördelningssystem. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige tar emot EU-flyktingar igen

Efter ett uppehåll kommer Sverige i år att återuppta omfördelningen av asylsökande som ankommit Grekland och Italien.

Under 2015 enades EU-länderna att lätta på migrationsbördan för Italien och Grekland genom att omfördela sammanlagt närmare 100 000 asylsökande till övriga medlemsländer. Sverige, som hade det högsta antalet asylsökande per invånare, fick dock ett undantag från fördelningssystemet på ett år.

Enligt Migrationsverket ska Sverige i år återuppta omfördelningen. Myndigheten räknar med att 3 700 asylsökande ska flyttas från Italien och Grekland till Sverige. Men den siffran kan bli lägre.

”Det är i dagsläget oklart om det finns tillräckligt många som uppfyller kriterierna [för att omfördelas] – antalet omplaceringar kan då komma att bli lägre”, heter det i Migrationsverkets rapport.

Sedan 2015 har knappt 12 000 asylsökande från Italien och Grekland omfördelats till andra EU-länder av de sammanlagt 98 255 som medlemsländerna åtagit sig. EU-kommissionär Frans Timmermans är inte nöjd med mottagandet i vissa medlemsländer.

– Jag hoppas att de gör mer än de gjort. Vissa medlemsländer som tror att de kan visa solidaritet utan att göra något är omdömeslösa, sade Timmermans som tillade att kommissionen i mars ska överväga att vidta rättsliga åtgärder mot de länder som inte uppfyller sina åtagande.