Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor och vice ordförande för EU-kommissionen. Arkivbild

Bild: EU-kommssionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Ett Europa utan våld mot kvinnor

Den tilltagande nationalismen hotar våra europeiska värderingar, de mänskliga rättigheterna och därmed kvinnors rättigheter. EU är det bästa verktyget för att främja kvinnors rättigheter i Europa. Det skriver EU:s utrikeschef Federica Mogherini och konkurrenskommissionär Margrethe Vestager.

Årets internationella kvinnodag firas i en helt annan kontext än förra årets. Vi bevittnar en tilltagande nationalism som kan komma att undergräva vår liberala europeiska kultur, våra värderingar, de mänskliga rättigheterna, och därmed kvinnors rättigheter.

Europa har lagt ribban för kvinnors rättigheter högt och är ett exempel som andra följer. Och det betyder att vi måste tala för kvinnors rättigheter både här hemma och utomlands.

Vår plats i samhället har förändrats sedan sextiotalet. Men vi kan inte nöja oss med detta. Vi måste också se till att våra döttrar inte ska behöva utkämpa samma slag som våra far- och mormödrar redan vunnit.

Dagens Europa
I dagens Europa tar fler kvinnor än män universitetsexamen. Europeiska kvinnor har fler jobbmöjligheter än tidigare, men de är fortfarande överrepresenterade i låglönesektorer och bland låglönejobben. Kvinnor tjänar fortfarande i genomsnitt 16 procent mindre än män för samma arbete. Och på arbetsplatsen är kvinnor inte jämbördigt representerade på beslutsfattande poster. Alltför många kvinnor kämpar med frågan om hur man kan förena arbete med familj.

Några av våra starkaste politiska ledare i Europa är kvinnor – men de är fortfarande inte tillräckligt många. Könsfördelningen inom politiken har förbättrats, men det går långsamt – idag är 24 procent av parlamentsledamöterna i EU kvinnor.

En av de största outnyttjade källorna finns inom entreprenörspotentialen – än så länge är bara 29 procent av alla entreprenörer kvinnor. Endast 22 procent av de verkställande positionerna i EU:s största företag innehades av kvinnor 2016, och bland dem är knappt 5 procent kvinnliga verkställande direktörer. Med fler kvinnor i policyskapande och förändringsdrivande positioner i vårt samhälle kommer våra behov att tillgodoses bättre.  

Respekten för mångfald och respekten för den enskilde är mer än bara politiska värderingar i Europa. De definierar också oss som européer. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet. Den fortsatta ojämlikheten på många områden innebär också bortslösad talang: om vi ignorerar ojämlikhet berövas vårt samhälle många talanger och stora idéer.

Blicka framåt
När vi nu blickar framåt hoppas vi kunna skapa ett Europa där en kvinna som söker ett jobb har verkliga möjligheter att också få det.  Vi vill ha ett Europa där både män och kvinnor kan ta ledigt från arbetet för att ta hand om barnen eller sjuka och gamla släktingar. Detta bör inte läggas dem till last. Många kvinnor utsätts också för sexism och trakasserier på jobbet, på gatan, i kollektivtrafiken eller i hemmet. Vi vill ha ett Europa som är fritt från våld mot kvinnor och vi vill ha säkra platser där kvinnor kan få hjälp.

Europeiska unionen är det bästa verktyget för att främja kvinnors rättigheter i Europa. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa bättre villkor för kvinnor och sann jämställdhet. Jämställdhet handlar inte bara om att få bort laglig diskriminering utan också om att ge alla en riktig chans, i praktiken. Ingen människas öde ska behöva vara förutbestämt – vare sig på grund av kön, ålder, ras, sexuell läggning eller något annat.

Just idag passar det bra att se sig omkring i världen och komma ihåg att Europa är en bra plats för kvinnor. Men vi måste arbeta vidare. På den internationella kvinnodagen vill vi att alla kvinnor och män i Europa deltar i diskussioner och aktioner. Vi kan alla bidra med något. I EU-kommissionen arbetar vi hårt för att säkra likabehandling för alla, och vårt mål är att göra Europa till ett bättre Europa, för oss alla och för våra barn.

Federica Mogherini

EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor och vice ordförande för EU-kommissionen  

Margrethe Vestager

EU-kommissionären för konkurrensfrågor