Annons

Sam Hägglund, generalsekreterare för Europeiska bygg- och träfacket, EFBWW. Arkivbild.

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny EU-reform får tummen ned

Ett EU-förslag som syftar till att minska hindren på den inre marknaden möter oväntat hårt motstånd. Den svenska regeringen beskriver förslaget som ”komplext och svårförståeligt”.

Enligt EU-kommissionen ska ett tjänstekort för företag i vissa branscher underlätta för affärer mellan EU-länder. Men knappt har Europaparlamentets behandling startat förrän tunga aktörer avvisar det.

I ett brev som i veckan nått Europaparlamentariker, regeringar och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker uppmanar Europafacket, där svenska LO, TCO och Saco ingår, parlamentet och regeringarna att avvisa förslaget.

– Vi tror att det underlättar för social dumping och därmed riskeras de pågående reformerna med utstationeringsdirektivet att gå om intet. Vi tror även att tjänstekortet kan underlätta för brevlådeföretag och falskt företagande över gränserna, säger Sam Hägglund generalsekreterare för Europeiska bygg- och träfacket, EFBWW, till Europaportalen.

Men det är inte bara facket som är kritiskt. Hägglund betonar att motståndet mot förslaget är stort inom den europeiska byggbranschen och att även byggarbetsgivarnas europeiska organisation FIEC är med på tåget vilket han menar är ”nästan unikt”. Hägglund säger att han tillsammans med FIEC haft ”oräkneliga möten” med EU-kommissionen, dock utan framgång.

I ett gemensamt pressmeddelande tidigare i år säger arbetsgivarnas företrädare FIEC ordförande Jean-Louis Marchand att ingen i branschen har bett om förslaget och att parterna inte kan se något mervärde i det.

– Tjänstekortet är en lösning på ett problem som inte finns, säger Sam Hägglund och avfärdar att det i allmänhet skulle vara svårt för byggföretagen att jobba över gränserna.

Men behöver inte EU underlätta för företag att ta bygguppdrag i andra EU-länder?

– Det kan finnas vissa byråkratiska problem men det är på en teknisk nivå som inte behöver ha en harmoniserad europeisk lösning, säger Hägglund och poängterar att de hinder som kan finnas får hanteras genom konkurrensmyndigheterna.

Juristen Charlotta Steinwall på arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier säger till Europaportalen att även om också de ställer sig frågande till nyttan med tjänstekortet vill de inte gå så långt som de europeiska parterna. Bland annat ser man positivt på den delen av förslaget där EU-länder tvingas att i förhand anmäla och offentliggöra nya regler så att andra medlemsländer och kommissionen kan komma med synpunkter.

– Vi ser inte kortet som ett eventuellt medel för att kringgå lagstiftningen som FIEC ger uttryck för. Så långt kan vi inte sträcka oss, säger Charlotta Steinwall.

Den svenska regeringen välkomnar förslaget som sådant men vänder sig emot att det är ”komplext och svårförståeligt”, bland annat genom “svårlästa korshänvisningar och långa artiklar.” Regeringen vill därför att det ska stå helt klart vilka rättigheter och skyldigheter som följer av förslaget.