Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen lämnar ännu en ljus prognos

För femte året på rad väntas EU-ländernas ekonomier växa. Samtidigt skrivs svensk tillväxt upp.

U-kommissionen publicerade på torsdagen sin årliga vårprognos över medlemsländernas ekonomier.

– EU går in i sitt femte år i rad med tillväxt. Det är även goda nyheter att den höga osäkerheten som har karaktäriserat det senaste året kan börja minska, sade EU:s franske socialdemokratiske ekonomikommissionär Pierre Moscovici.

Tack vare bättre förutsättningar skriver kommissionen upp tillväxtprognosen för EU som helhet i år och nästa med 0,1 procentenhet jämfört med den förra rapporten i februari. Samtidigt är bedömningen att arbetslösheten blir lägre än vad man tidigare trott.

– Den ekonomiska återhämtningen fortsätter att ha en stark positiv effekt på sysselsättningen, sade Moscovici som tillade att arbetslösheten nästa år kommer bli den lägsta sedan 2008.

Även prognosen för Sveriges BNP-tillväxt justeras upp något jämfört med tidigare beräkning.

”Robust tillväxt och sunda statsfinanser fortsätter”, heter det i kommissionens analys av den svenska ekonomin under de två kommande åren.

Sverige spås även likt i fjol få budgetöverskott i år och nästa samtidigt som statsbudgeten minskar.

Torsdagens prognos ligger till grund för när kommission inom kort kommer med sina årliga rekommendationer till medlemsländerna om vad de ska göra för att stärka sina ekonomier och undvika framtida kriser.