Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, Eva Nordmark, ordförande TCO och Göran Arrius, ordförande Saco. Arkivbild.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, Eva Nordmark, ordförande TCO och Göran Arrius, ordförande Saco. Arkivbild.

Bild: Stina Svanberg

Sociala reformer lockar och skrämmer

Svenska fackliga ledare är nöjda med att EU:s sociala pelare bara är rekommendationer.

För två veckor sedan presenterade EU-kommissionen den så kallade sociala pelaren. I förslaget uppmanar kommissionen medlemsländerna att fokusera mera på sociala frågor som bättre villkor på arbetsmarknaden, ökad social trygghet och minskad fattigdom.

När de svenska facken tog upp ämnet till offentlig diskussion i ett arrangemang på Europadagen 9 maj hos intresseorganisationen Sveriges kommuner och landstings huvudkontor i Stockholm framgick att reformer är bra bara de sker nationellt.

– Vi är positivt inställda till den sociala pelaren men vi också glada att det faktiskt bara är rekommendationer. Vi tror inte att man på EU-nivå kan gå in och kvantifiera hur a-kassor ska se ut och så vidare, sade akademikerorganisationen Sacos ordförande Göran Arrius som tillade att han dock ser en väldigt fin framtid framför sig om alla länder i Europa ställer upp på målen i pelaren.

TCO:s Eva Nordmark pekade på vikten av minimivillkor på EU:s inre marknad och välkomnar en ”högre ambitionsnivå” och ”gemensam ambitioner” mot ett mer socialt EU.

LO-ledaren Karl-Petter Thorwaldsson lyfte fram en motsättning i idén om att göra EU mer socialt.

– [EU] gör nu insatser för ett socialt Europa och många pratar om en modell som väldigt mycket liknar den vi har i Norden. De största motståndarna till att diskutera detta är Norden, sade Thorwaldsson och pekade på motståndet mot att reglera arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå.