Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tydlig ökning av svenskarnas EU-sympati

Bara en gång tidigare har svenskarnas stöd för EU-medlemskapet ökat mer än nu. Liberaler och Sverigedemokrater är varandras motsatser i EU- och eurofrågan

Andelen svenskar som stödjer EU-medlemskapet har under det senaste halvåret ökat från 50,3 till 54,5 procent, enligt Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning som genomförs två gånger per år och presenteras i dag onsdag. Det är den näst högsta ökningen under en halvårsperiod sedan mätningarna började.

Ökningen av stödet bland svenskarna beror både på att färre säger nej och färre är osäkra på sin åsikt. Bara under åren 2008-2010 har svenskarna varit så positiva till EU som under denna vår.

Även om stödet för att Sverige ska gå med i euron ökat något sedan november i fjol är motståndet fortfarande massivt – över 70 procent av de tillfrågade vill inte byta valuta.

Annons

Liberalerna positivast – Sverigedemokraterna negativast

Fördelat på de tillfrågades partisympati är de som stödjer Liberalerna mest positiva till EU-medlemskapet. Detta trots att partiets sympatisörers EU-stöd minskat något jämfört med i fjol. Bland alla riksdagspartiers sympatisörer förutom Sverigedemokraterna är fler positiva än negativa till att Sverige är med i EU.

Liberalernas sympatisörer i undersökningen är även i minst utsträckning motståndare till att Sverige går med i euron. Störst är motståndet hos dem som stödjer Sverigedemokraterna.