Kommissionen vill att EU tar emot 50 000 kvotflyktingar.

Kommissionen vill att EU tar emot 50 000 kvotflyktingar.

Bild: EU

EU-förslag: Fördubbla antalet kvotflyktingar

Kommissionen vill att EU tar emot 50 000 kvotflyktingar de kommande åren. Det är långt mer än vad medlemsländerna hittills har lovat ta emot.

– Vidarebosättning ska bli det mest attraktiva sättet för flyktingar att söka skydd, sade EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos på en presskonferens på onsdagen.

Tanken är att fler människor ska söka skydd i EU redan i tredje länder istället för att riskera livet genom att smugglas i skrangliga båtar över Medelhavet.

Under nuvarande kvotflyktingsprogram som sträcker sig över två år och snart löper ut har EU-länderna tagit emot cirka 23 000 människor med skyddsbehov direkt från länder utanför EU. De kommande två åren, fram till oktober 2019, uppmanar kommissionen medlemsländerna att ta emot 50 000 personer.

Kommissionen är beredd att lägga 500 miljoner euro, motsvarande 4,8 miljarder kronor, på det nya programmet. Särskilt fokus ska läggas på vidarebosättning av utsatta personer från Libyen, Egypten, Niger, Sudan och Etiopien.

Att ta emot kvotflyktingar är dock inget tvång för EU-länderna utan enbart en uppmaning från kommissionen. Kommissionen har bett länderna att presentera hur många de kan ta emot och det är långt kvar till 50 000. Hittills har elva länder erbjudit 14 000 kvotflyktingsplatser.  

Långt ifrån tillräckligt    

Samtidigt menar andra att Europa skulle behöva ta emot betydligt fler kvotflyktingar.

Malin Björk (V) är ansvarig förhandlare i EU-parlamentet för ett lagförslag om kvotflyktingar. Hon är positiv till att kommissionen vill öka antalet men hon anser att det är långt ifrån tillräckligt.

– I mitt lagförslag föreslår jag 25 procent av världens kvotflyktingar, säger Malin Björk.

Det skulle innebära att EU-länderna tar emot ungefär 250 000 kvotflyktingar.

Malin Björk poängterar också att det är viktigt att löften om vidarebosättning inte används för att pressa länder utanför EU att stoppa människor som är på flykt.

Efter avtalet med Turkiet där man har stoppat migranter från att ta sig till Grekland kommer nu betydligt färre asylsökande till EU jämfört med för två år sedan.  Det ses allmänt inom kommissionen och bland EU-länderna som en stor framgång.  

Fler måste skickas tillbaka

Kommissionen uppmanar också medlemsländerna att intensifiera arbetet med att skicka tillbaka de som inte har rätt att stanna i EU. Runt 36 procent av de som inte har fått asyl har skickats tillbaka och kommissionen uppskattar att 1,5 miljoner människor ska återsändas den närmsta framtiden.

– Vi föreslår inrättandet av en verkligt operativ EU-knutpunkt för återvändande inom ramen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, sade kommissionären Dimitris Avramopoulos.

Tanken är att byrån ska styra och samordna EU:s övergripande hantering av återvändande.