Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Industrin viktigast för europeisk ekonomi – Sverige avviker

Industrin bidrar mest till den europeiska ekonomin. Men inte överallt. I Sverige och Luxemburg väger andra sektorer tyngst.

Industrin är den sektor som skapar mest värde i EU. Enligt siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat stod industrin förra året för 19,4 procent av det så kallade bruttomervärdet i den europeiska ekonomin.

Det är något mer än detaljhandel, transport, livsmedel och hotellnäring som Eurostat bakar ihop till en sektor i statistiken.

Andra sektorer som bidrar till att skapa ekonomiskt värde är offentlig förvaltning, försvar, utbildning och hälsa samt fastighetssektorn.

Industrin väger mindre

Industrin bidrar fortfarande mest men sektorn är inte lika viktig som tidigare. För tjugo år sedan, 1996, låg industrins andel av bruttomervärdet på 22,9 procent.

Olika sektorers vikt skiljer sig också stort i olika EU-länder. Irland är det land där industrisektorn nationellt bidrar med mest mervärde medan Sverige ligger strax under EU-snittet.

I Sverige är det annars den offentliga förvaltningen som har en hög andel bruttomervärde, 21,5 procent. Likadant är det i de nordiska grannländerna liksom Frankrike, Belgien och Nederländerna, alla med relativt stora offentliga sektorer.

I Luxemburg bidrar industrin med minst, under 10 procent. Där är det istället finanssektorn som bidrar mest.