Europeiska rådets ordförande Donald Tusk öppnar upp för att skrota idén om att alla EU-länder ska ta ansvar för flyktingar.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Skarp kritik mot EU-ledares asylförslag

Europeisk rådets ordförande Donald Tusk får hård kritik inför veckans toppmöte sedan han öppnat för att skrota idén om att alla EU-länder ska ta ansvar för flyktingar.

– Det [att ta ansvar för flyktingar] kan inte vila på ett fåtal medlemsländers axlar. Vi kommer hitta en europeisk lösning på migrationsproblemet, annars blir det ingen lösning, sade EU-kommissionens första vice ordförande Frans Timmermans under en debatt i Europaparlamentet på onsdagen inför EU-toppmötet som inleds i morgon torsdag.

På toppmötet ska stats- och regeringscheferna bland annat försöka bryta dödläget i förhandlingarna om unionens framtida asylsystem där frågan om omfördelning av flyktingar har splittrat länderna. Medan Sverige och andra menar att alla måste ta ansvar vägrar länder som Polen och Ungern att ta emot flyktingar.

Donald Tusk som leder toppmötet har skickat ut ett diskussionsunderlag till ledarna där han beskriver omfördelningen med obligatoriska flyktingkvoter för varje medlemsland som ineffektiv.

”Frågan om obligatoriska kvoter har varit väldigt splittrande och den har fått oproportionerligt mycket uppmärksamhet givet dess påverkan på marken: i det sammanhanget så har den visat sig vara ineffektiv, skriver Tusk i utskicket.

Om inte EU-länderna kan enas i frågan de kommande sex månaderna ska Tusk själv komma med ett nytt förslag som många befarar skulle innebära att man slopar tanken på att alla EU-länder ska ta ansvar för flyktingar genom en obligatorisk omfördelning.

Estland som innehar EU:s roterande ordförandeskap och leder förhandlingarna bland migrationsministrarna har tidigare lagt fram ett kompromissförslag med en liknande position.

– Det är viktigt att titta på vad som har fungerat och inte fungerat, sade Matti Maasikas, Estland vice EU-minister som också deltog på onsdagens debatt i parlamentet.

Kommissionären Frans Timmermans kontrade med att alla delar i asylpaketet hör ihop och att man därmed inte kan skrota omfördelningen.

– Alla byggstenar behövs. Tar du bort en bit faller allt samman, sade Timmermans.

Wikström: ”Arrogant och respektlöst”

Svenska liberalen Cecilia Wikström som ansvarar för frågan i EU-parlamentet och är den som senare ska förhandla med medlemsländerna om det framtida asylsystemet tycker att Tusks agerande är djupt skadligt.

– Hans utfästelse om att han ensam tänker föreslå en väg framåt om medlemsländerna inte kan enas är djupt arrogant och respektlöst mot både EU-kommissionen som har lagt fram ett revideringsförslag till Dublinförordningen och till Europaparlamentet som nyligen med mycket stor majoritet har antagit ett förhandlingsmandat, sade hon.

Wikström tillade att parlamentet aldrig kommer gå med på ett asylsystem som inte på allvar förändrar dagens situation och att det måste innefatta en automatiskt omfördelning med fullt deltagande från samtliga medlemsländer.  

Andra ledande parlamentsledamöter var också starkt kritiska mot Tusk under debatten. Vänsterledaren Gabriele Zimmer kallade Tusks brev för hemskt medan ledaren för den gröna gruppen anklagade Tusk för att ha skjutit kommissionen och parlamentet i ryggen.  

Stats- och regeringscheferna ska med Tusks brev som grund ta sig an den kontroversiella migrationsfrågan på en informell middag i Bryssel torsdag kväll.