Moderaternas nya talesperson för EU-frågor, Karin Enström, tycker Sverige är för passivt. EU-minister Ann Linde avfärdar bestämt kritiken.

Moderaternas nya talesperson för EU-frågor, Karin Enström, tycker Sverige är för passivt. EU-minister Ann Linde avfärdar bestämt kritiken.

Bild: Frankie Fouganthin/Anders Selnes

EU-minister slår tillbaka: Sverige har haft framgång

Ann Linde slår ifrån sig kritiken från moderaternas nya talesperson för EU-frågor Karin Enström som menar att svenska regeringen är passiv i EU. Sverige är drivande och har haft framgångar menar EU-ministern.

– Jag kan räkna upp område efter område där vi har varit oerhört aktiva och dessutom nått framgångar, säger EU-minister Ann Linde (S) till Europaportalen.

Linde tar energi- och miljöfrågor liksom frågan om Polens påstådda brott mot EU:s rättsstatsprinciper som exempel där Sverige har varit pådrivande. Hon pekar också på det sociala toppmötet som regeringen anordnade i Göteborg i november.

– Vi har haft ett oerhört lyckat toppmöte med nästan alla stats- och regeringschefer i EU och vi har lyckats få ett avgörande när det gäller utstationeringsdirektivet, säger hon.

Uttalandet kommer efter att moderaternas nya talesperson i EU-frågor, Karin Enström, riktat skarp kritik mot regeringen. Strax innan jul sade Enström i en intervju med Europaportalen att regeringen inte verkade vara så fokuserad på EU-frågorna och att den var för passiv.

– Jag skulle vilja att regeringen tog på sig ledartröjan. Det känns som att vi sitter vid sidan om och frågar vad säger Tyskland, vad säger Frankrike, sade Karin Enström då.

– Jag underkänner helt argumentationen från Karin Enström och moderaterna, svarar Ann Linde.

Inte nått framgång i migrationsfrågan

Samtidigt medger EU-ministern att Sverige har haft motgångar inom EU, till exempel när det gäller migrationsfrågan. Sverige vill att alla medlemsländer ska ta ansvar för flyktingar i ett omfördelningssystem men frågan är kontroversiell och EU-länderna har inte kunnat enas.

– Det har varit mycket svårare än vi trodde att få stöd för det, vi har inte haft framgång i den frågan, konstaterar Linde men tillägger:

– Men det betyder inte att vi inte varit aktiva.