Annons

EU-kommissionen vill minska förbrukning och öka återvinning av plast sedan Kina slutat importera plastavfall.

Bild: Hans

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU ska ta hand om sitt eget plastavfall

Som svar på Kinas importstopp av plastavfall vill EU-kommissionen minska plastanvändningen i EU och öka återvinning på hemmaplan. Om tolv år ska all plast återvinnas.  

Förbrukningen av plast för engångsbruk ska minskas, användning av mikroplaster ska begränsas och år 2030 ska alla plastförpackningar i EU återvinnas. Det var innehållet i den strategi som EU-kommissionen lade fram på tisdagen för att hantera de 25 miljoner ton plastavfall som EU-länderna genererar varje år.

– Vi kan inte leva utan plast men vi kan också dö av den. Vi måste förhindra att plast hamnar i vårt vatten, vår mat och till och med i våra kroppar. Den enda långsiktiga lösningen är att minska plastavfallet genom ökad återvinning och återanvändning, sade kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

Om inte den nuvarande politiken ändras kommer det enligt kommissionären finnas mer plast än fisk i haven år 2050.

För att stoppa plastnedskräpningen till havs föreslår kommissionen nya regler om mottagningsanordningar i hamnar så att avfall som genereras på fartyg eller samlas in till havs tas med till land och hanteras där. Förslaget ska nu behandlas av medlemsländerna och EU-parlamentet.

Senare i år ska Kommissionen också lägga fram förslag om att begränsa plast för engångsbruk. Kommissionen lovar också att vidta åtgärder för att begränsa användningen av mikroplaster - de små sandkorn som finns i till exempel tand- och rengöringskrämer vilka orsakar skador på djurlivet i haven.

Kina pressar EU

Det finns ett ökat tryck på EU att minska användningen och öka återvinningen av plast sedan Kina, som är världens största mottagare för hushållsavfall, nyligen infört importstopp av plastavfall.

I EU i dag samlas ungefär 30 procent av all plast in. Ungefär hälften av det som insamlas exporterats till länder utanför EU där det är billigare att återvinna. Större delen av exporten, mer än 85 procent, har gått till Kina.

Det betyder att Kinas importförbud kan får stor effekt på EU där det på många håll saknas egen kapacitet att ta hand om avfallet. Irish Times skriver till exempel att hela 95 procent av Irlands plastavfall har skeppats till Kina vilket alltså inte längre är möjligt.  

För svensk del borde det dock vara ett mindre problem då Sverige generellt importerar betydligt mer avfall än vad det exporterar till andra länder enligt siffror från Naturvårdsverket. När det gäller plastavfall specifikt visar en äldre rapport från 2012 att importen har varit större än exporten.   

Dyr återvinning ska bli lönsam

Kommissionen ska även ta fram ta fram nya förpackningsbestämmelser i syfte att öka möjligheten att återvinna plast. Förhoppningen är att det ska bli billigare att återvinna på större europeiska anläggningar när mer plast samlas in på hemmaplan.  

– Detta är ett utmärkt tillfälle för europeisk industri att bli världsledande i ny teknik och nya material. Vårt mål är att skapa en inre marknad för plast och återvinning. Vi exporterar nästan all plast till Asien, det finns ingen ekonomisk anledning till det, vi slänger bort 90 procent av värdet i plasten, sade Jyrki Katainen, EU-kommissionären med ansvar för tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.    

Miljörörelsen optimistisk

Rethink Plastic som är en allians av olika miljöorganisationer som jobbar för minskad plastanvändning välkomnar överlag strategin. Delphine Lévi Alvarès, koordinator inom alliansen, påpekar dock att den måste omsättas i mer konkret ambitiös lagstiftning. Hon noterar också att kommissionens strategi inte beskriver i detalj hur man ska begränsa biologiskt nedbrytbara plaster.

– Om kommissionen menar allvar med att stoppa användningen av skadliga material så behövs ett omedelbart förbud, säger Delphine Lévi Alvarès i en kommentar.