Debatt: EU måste begränsas

Ministrarna Ylva Johansson (S) och Ann Linde (S) får det att låta som om  den sociala pelaren inte får konsekvenser i maktfördelningen mellan EU och medlemsländerna. Men redan nu ser vi motsatsen – svart på vitt. Det skriver riksdagsledamöterna Jessica Polfjärd (M) och Karin Enström (M) i slutreplik.

Ministrarna Ylva Johansson (S) och Ann Linde (S) visar återigen prov på regeringens naivitet gällande hur EU:s lagstiftningsprocess fungerar (Europaportalen 180220). De får det att låta som om överenskommelsen om den sociala pelaren inte får konsekvenser i maktfördelningen mellan EU och medlemsländerna. Men redan nu ser vi motsatsen – svart på vitt. Förslag som i dagarna har behandlats i riksdagen riskerar att få negativa konsekvenser för den svenska modellen både enligt fackföreningsrörelsen och enligt arbetsgivarsidan. Det står klart och tydligt i förslaget att det syftar till att uppfylla principerna i den sociala pelaren. 

Det är visserligen välkommet att Ylva Johansson nu säger sig stå bakom riksdagens åsikt – att förslaget inte är förenligt med den svenska modellen. Men det är också anmärkningsvärt att man så kort efter inrättandet av den sociala pelaren är kritisk till dess konsekvenser. Tyvärr kan förslaget inte göras ogjort. Och med den sociala pelaren på plats finns nu en grund för kommissionen att fortsätta presentera förslag.  

Flera EU-förslag väntar
Utöver den anställningsskyddslagstiftning som just behandlats i riksdagen väntas inom kort initiativ om en ny arbetsmarknadsmyndighet på EU-nivå och ett socialt paket med lagförslag. På förhandlingsbordet finns också förslag om en individualiserad föräldraförsäkring som öronmärker fyra månaders föräldraledighet till var och en av föräldrarna.  

Sociala frågor är viktiga för Moderaterna – men vi vill att de hanteras på svensk nivå så långt som möjligt. Det handlar om att värna den svenska modellen, men också om att EU varken kan eller bör göra allt. Vi vill se ett starkare EU-samarbete i de frågor där samverkan kan göra skillnad och till och med är nödvändigt. Ett framgångsrikt EU-samarbete kräver att man prioriterar.

Olyckliga konsekvenser
Nu kommer Sverige att behöva lägga kraft och resurser för att motverka den rad av lagförslag som är att vänta till följd av den sociala pelaren. Det är olyckligt, men det är precis vad vi Moderater varnade för. Vad det slutliga resultatet blir när förslagen tröskats igenom EU:s lagstiftningsprocess är svårt att förutse. Men vi kommer att stå bakom regeringen i arbetet att motverka skadliga effekter på den svenska modellen.

Jessica Polfjärd (M)
Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Karin Enström (M)
Gruppledare för Moderaterna i riksdagens EU-nämnd