Statssekreterare Irene Wennemo ansvarar för frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö, arbetslöshetsförsäkringen och internationella frågor. Arkivbild.

Bild: Sören Andersson

Hoppa till artikelns andra spalt.

"Svenska modellen svår att exportera"

Statssekreterare Irene Wennemo menar att Frankrikes arbetsmarknadspolitik inte varit framgångsrik men att den svenska modellen är svår att exportera.

Flera tjänstemän och politiker har sedan Frankrikes president Emmanuel Macron kom till makten i fjol turnerat Europa och Norden för inspiration till en rad reformer av bland annat arbetsmarknaden och pensionssystemet som presidenten avser driva genom.

– Vi har en ström av franska besökare i Sverige för att se vad som fungerar och inte fungerar i det svenska systemet, sade Frankrikes Sverigeambassadör David Cvach vid en debatt i Stockholm på onsdagen.

– När president Macron förklarar vart han vill att EU ska röra sig […] ser det mycket ut som Sverige när det gäller balansen mellan social rättvisa, konkurrenskraft, jämställdhet och arbets- och privatliv, sade Cvach.

En av Macrons rådgivare för arbetsmarknadsfrågor, Pierre-André Imbert, redogjorde för de arbetsmarknadseformer som drivits igenom i Frankrike sedan i höstas.

– Vi har mycket att lära från andra europeiska länder och i synnerhet de nordiska, sade Imbert som förklarade att kärnan i de nya reformerna är att föra över mer makt att förhandla fram kollektivavtal på företagsnivå snarare än på sektorsnivå som i dag.

Det ska även bli lättare att göra sig av med anställda enligt dansk modell med så kallad flexicurity, en blandning av större flexibilitet för arbetstagarna i utbyte mot större säkerhet.

”Frankrike inte framgångsrikt”

Enligt Irene Wennemo (S), statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, slog fast att Frankrike står inför samma utmaning som Sverige gjorde i slutet av 1980-talet med flera stora reformer och att Sverige och de nordiska länderna har lyckats få ansvarstagande parter på arbetsmarknaden med låg nivå av stridsåtgärder, alltså bland annat strejker.

– Frankrike har inte varit framgångsrikt. Antalet stridsåtgärder har minskat men är fortfarande på en hög nivå jämfört med exempelvis Sverige.

– Det är bra att försöka göra något. Men Frankrike är ett helt annat land och det är väldigt svårt att försöka använda en modell som fungerar i Sverige och bara exportera den, sade Wennemo.