Europeiska rådets ordförande Donald Tusk presenterade riktlinjerna under ett besök i Luxemburg.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Brexit-May får nobben av EU

EU erbjuder Storbritannien ett frihandelsavtal som kommer att göra handeln dyrare och svårare för alla än den är i dag. Samtidigt öppnar EU för att britterna kan ångra sig och vara kvar på inre marknaden.

Hittills har förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om brexit handlat om utträdesvillkoren och den övergångsperiod som britterna begärt. I dag onsdag lade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, som representerar medlemsländernas ledare, för första gången fram ett förslag på EU-riktlinjer om den framtida relationen med Storbritannien – efter brexit.

De hemligstämplade riktlinjerna kommer mot bakgrund av premiärminister Theresa May tal i fredags där hon i EU:s ögon efterfrågande ett ”inre marknaden light” med friktionsfri handel utan att vara en del av den gemensamma marknaden, tullunionen eller lyda under EU-domstolen. För Tusk återstår därmed bara ett alternativ.

– Det borde inte komma som en överraskning att den enda kvarvarande möjliga modellen är ett frihandelsavtal, sade Tusk och pekade på EU:s handelsavtal med Kanada.

”Svårare och dyrare”

Ett sådant handelsavtal bör täcka alla sektorer, även tjänster, och inte ha några varutullar, enligt Tusk. Storbritannien ska inte kunna välja vilka sektorer landet är intresserat att ha ett utbyte inom.

– En välja-och-vraka-modell för icke-medlemmar kommer inte i fråga. Vi kommer inte att offra dessa principer, det ligger helt enkelt i vårt intresse, sade Tusk som slog fast att handeln kommer att bli mer komplicerad.

Ett handelsavtal kommer att innebära gränser mellan EU och Storbritannien, bland annat för att kontroller att varor lever upp till EU-standarder.

– Vårt avtal kommer inte att göra handel mellan EU och Storbritannien friktionslös och mer välfungerande. Det kommer att göra det svårare och dyrare än i dag för oss alla. Faktum är att detta kommer bli det första frihandelsavtalet i historien som försvagar ekonomiska band i stället för att stärka dem, sade Tusk.

Erbjudande om samarbete

Tusk förespråkade fortsatta samarbeten med Storbritannien inom säkerhet, terrorism- och internationell brottsbekämpning och utrikesfrågor. Han bjöd även in Storbritannien till EU-samarbeten inom forskning, kultur, innovation och utbildning.

– Mitt förslag visar att vi inte vill bygga en mur mellan EU och Storbritannien. Tvärtom kommer Storbritannien att bli vår närmaste granne och vi vill förbli vänner och partner även efter brexit, sade Tusk som lovade att EU ska vara ”öppet, positivt, konstruktivt och realistiskt” i förhandlingarna.

Maykrav ogillas

Mays önskan om att Storbritannien ska kunna bli associerade medlemmar i EU-myndigheter som styr över områden som läkemedel, luftfartssäkerhet och kemikalier avvisas.

”EU kommer att bevara sitt självbestämmande när det gäller beslutsfattande vilket utesluter Storbritanniens deltagande som tredje land i EU-institutioner, byråer eller myndigheter”, heter det i förslaget.

Inte heller Mays begäran om en ny tvistelösningsmodell vinner gehör hos Tusk. Ett av brexitförespråkarnas viktigaste krav är att EU-domstolen inte längre ska få inflytande över Storbritannien. Men onsdagens förslag insisterar på EU-domstolens fortsatta roll i den framtida relationen med Storbritannien.

”Ångra-sig-klausul”

Dokumentet öppnar dock för att EU kan ”överväga sitt erbjudande” om Storbritanniens hållning i frågan ”utvecklas”. En sådan möjlig utveckling skulle kunna vara om den brittiska regeringen släpper sina nuvarande krav på att lämna både inre marknaden, tullunionen och EU-domstolens inflytande.

Tusks förslag på riktlinjer ska nu debatteras i medlemsländerna för att kunna antas på högsta politiska nivå när medlemsländernas stats- och regeringschefer träffas i Bryssel 22-23 mars.

EU hoppas att ett eventuell frihandelsavtal ska kunna förhandlas fram under den övergångsperiod som väntas pågå mellan det formella utträdet 29 mars 2019 och sista december 2020.